สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมหานาม เหตุด้วยศาลาปฏิบัติธรรมหลังเก่า วัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในปัจจุบันได้มีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสร้างและใช้งานมาแล้วนานกว่า ๒๐ ปี ทางคณะกรรมการวัดมหานามพยายามซ่อมแซมมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นศาลาจนใช้งานไม่ได้ วัดมหานามจำเป็นต้องสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ขึ้นมา โดยยกตัวศาลาปฏิบัติธรรมให้มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจน การใช้งานในรูปแบบเอนกประสงค์ ทั้งกิจกรรมของทางคณะสงฆ์, ทางราชการ, ตลอดจนการประชุมต่างๆ ของชุมชนตลอดทั้งปี     ...