ทำบุญ พระภิกษุอาพาธ

ทำบุญ พระภิกษุอาพาธ

ทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

 

ทำบุญ พระภิกษุอาพาธ

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

 
ที่อยู่: โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม ประเทศไทย 10400
Priest Hospital 445 Thanon Si Ayutthaya Chang Wat Bangkok
โทรศัพท์: 02 640 9537
เว็บไซต์: http://www.priest-hospital.go.th
ช่องทางบริจาค
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-85026-1 ชื่อบัญชี “เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์”
 


 

หอสงฆ์อาพาธจุฬา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
ที่อยู่: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนน พระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 256 4000
เว็บไซต์: http://www.chulalongkornhospital.go.th
ช่องทางบริจาค
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับบริจาคเงินต่างๆ
เลขที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :แฟกซ์ใบนำฝากพร้อมชื่อ-ที่อยู่ แจ้งวัตถุประสงค์ว่า “เพื่อพระสงฆ์อาพาธ” ที่หมายเลข 0-2256-4064
สอบถามโทร 0-2256-4068 หรือแฟ็กซ์ที่หมายเลข 0-2256-4069
สอบถามโทร. 02-256-4000 ต่อ 3293 และ 3299
 
http://donationthailand.com/?p=2706
 


 

กองทุน ๑๐๔ ปี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

 
ที่อยู่: เลขที่ 24 พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์: 042 611 285, 042 611 379
เว็บไซต์: http://www.mukhos.go.th/site/
ช่องทางบริจาค
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 420-0-52705-7 ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
ชื่อบัญชี กองทุน ๑๐๔ ปี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
และ ที่ตู้รับบริจาค ณ. โรงพยาบาล มุกดาหาร เท่านั้น
 


 

มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 
ที่อยู่: เลขที่ 71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 265 7777, 02 618 6200
โทรสาร. 0-2278-1017
เว็บไซต์: http://www.mukhos.go.th/site/
ช่องทางบริจาค
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ รพ.วิชัยยุทธ
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา
บัญชี เงินฝากประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 053-2-07758-2
 


 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY