ทำบุญเลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ รพ.จุฬาลงกรณ์

ทำบุญเลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ รพ.จุฬาลงกรณ์

ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ
 
ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-256-4382, 02-256-4505
แฟกซ์ 02-251-7901

 • บริการจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
 • บริการจัดเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุอาพาธ

 
รับบริจาคเงินทำบุญเพื่อ

 • เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล พระภิกษุ สามเณร อาพาธ
 • เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามัญทั่วไป
 • เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย
 • เพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์
 • เพื่อบำรุง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • เพื่อบำรุง สภากาชาดไทย

เปิดบริการทุกวัน 07:00 – 18:00 น.

จัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ให้บริการ 3 ห้อง
บริการจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ เช่นวันคล้ายวันเกิด หรือ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ

กำหนดการ
เลี้ยงพระเช้า เจ้าภาพมาถึงเวลา 07:15 น.
เลี้ยงพระเพล เจ้าภาพมาถึงเวลา 10:15 น.
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงพระ 9 รูป เริ่มต้นที่ 4,920 บาท

จัดเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุอาพาธ
เลี้ยงพระเช้า เจ้าภาพมาถึงเวลา 07:45 น.
เลี้ยงพระเพล เจ้าภาพมาถึงเวลา 10:45 น.
จำนวนพระอาพาธมีประมาณ 19 – 50 รูป
ค่าภัตตาหารเลี้ยงพระรูปละ 80 บาท
 
อาคารวชิรญาณวงศ์
อาคารวชิรญาณวงศ์” ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยใช้เป็นที่รักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
และใช้ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รวมถึงการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อบำรุงพระภิกษุ และสามเณรอาพาธในเรื่องการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ ตลอดรวมถึง การรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานต่างๆของสภากาชาดไทย
 
ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
หอสงฆ์อาพาธจุฬา
 
อาคารวชิรญาณวงศ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น แบบทรงไทยประยุกต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแต่ต้นปี ๒๕๒๕
และเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในปี ๒๕๒๖ ทดแทนอาคารหลังเก่า (ตึกวชิรญาณ)
และเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์)
พระราชอุปัธยาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระอุปัชฌาจารย์สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกฯในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

อ้างอิง

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • http://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • http://www.oknation.net/blog/print.php?id=826752

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY