มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 
ที่อยู่

สำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2245-3954, 0-2245-2643
โทรสาร: 0-2246-8329
 

 
ช่องทางการบริจาค

ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาบุคคลปัญญาอ่อน สามารถติดต่อ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02- 2452643 , 02 – 2453954 หรือ
1. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกแห่งของร้านค้าใกล้บ้านท่าน
2. บริจาคโดยการโอนเงินสด
3. เช็คขีดคล่อมเข้าบัญชี “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน”
ผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง
ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 049- 2- 03001- 5
กรุณาแฟกซ์หลักฐานการบริจาคเงิน (Slip Pay – in ) มาที่หมายเลขโทรสาร 02 –2468329

4. บริจาคผ่านทางธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
กรุณาสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” เข้า ตู้ ป.ณ. ดินแดง

5. ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

กรุณาสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” เข้า ตู้ ป.ณ. ดินแดง
ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการบริจาคกับมูลนิธิฯ ได้ที่นี่
4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2245-3954, 0-2245-2643 โทรสาร: 0-2246-8329
http://www.fmrth.com และ e-mail : fmrth@ksc.th.com
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY