มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

Queen Sirikit Centre for Breast Cancer Foundation
วิสัยทัศน์
“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”
พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่ รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
 
สถิติปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย
ด้วยทรงห่วงใยผู้หญิงไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับมูลนิธิ
ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้หญิงไทย
โดยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งร่างกายและจิตใจ

teaser-th-52

teaser-th-57

teaser-th-58

 
ที่อยู่
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์: 02-256-4774
อีเมล: info@qscbcfoundation.org
Website: http://www.qscbcfoundation.org
 
ช่องทางการบริจาค
เช็ค / บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต
• บริจาคด้วยเช็ค
(ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY)
สั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ” ส่งมาที่สำนักงานของมูลนิธิฯ
• บริจาคผ่านธนาคาร โดยการฝากเงินหรือโอนเงิน
เข้าบัญชีชื่อ : “มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-492405-0
ธนาคารธนชาต สาขาจามจุรีสแควร์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 098-6-04465-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 913-7-01266-3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 623-2-05989-1
 
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งมาทาง
โทรสารหมายเลข 02-256-4774
อีเมล : info@qscbcfoundation.org
*เงินบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี*
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 766 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
Short URL: http://donationthailand.com/?page_id=2679

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY