มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 มีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 15 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีก 10 คน เดิมตั้งชื่อในนาม มูลนิธิอิมามอะลีย์ บิน อะบีฎอลิบ และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ คือ มูลนิธิอะมีรุลอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 48 ถนนสิโรรส 8 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-240139 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มออมทรัพย์อัลฟ่า ในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งจัดหาทุนทรัพย์ และอุปกรณ์อื่นๆ
 
มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน
 
วัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาทุน ผู้อุปการะ พ่อแม่บุญธรรมและการส่งเสริมอาชีพและในด้านต่างๆ แก่ เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
 
มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน
 
ช่องทางการติดต่อ
ที่อยู่ สำนักงาน มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน
ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 48 ถนนสิโรรส 8 ตำบลสะเตง
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-240 139
 
ที่จัดส่งเอกสาร
เลขที่ 101-103 ถ.พิมลชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-213 063
แฟ็กซ์ : 073-221 802
โทรศัพท์มือถือ : 089-297 5509 (ประธานมูลนิธิ)
 
Website: http://amir-found.org
 
ช่องทางการบริจาค
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้
สาขา โคลีเซี่ยมยะลา
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 724-0-09632-6

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY