มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง Friends of the Asian Elephant

 
โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้างเป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรก ของโลก รักษาและบริบาลช้างเจ็บป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นรักษาช้างทั้งในและนอกโรงพยาบาลช้างฯ แห่งนี้มาแล้วตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน
 
มูลนิธิเพื่อนช้าง
 
ที่อยู่ มูลนิธิเพื่อนช้าง
สำนักงานมูลนิธิเพื่อนช้าง โรงพยาบาลช้างของมูลนิธิเพื่อนช้าง (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว)
295 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ (ก.ม. 28-29) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
 
ช่องทางบริจาค มูลนิธิเพื่อนช้าง
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขารามอินทรา ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนช้าง เลขที่บัญชี 088-2-20983-0
2. ธนาคารไทยพานิชย์ สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี กองทุนชื่อและสกุลช้าง มูลนิธิเพื่อนช้าง เลขที่บัญชี 111-2-27207-8
3. ไปรษณีย์ไทย ธนานัติหรือตั๋วแลกเงิน สั้งจ่าย มูลนิธิเพื่อนช้าง (ปณ. ห้างฉัตร)
เมื่อท่านได้บริจาคแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบฝาก พร้อม ระบุชื่อ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมายังมูลนิธิฯ ทางโทรสาร
หรือ E-Mail เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
 
เบอร์โทรสารของมูลนิธิเพื่อนช้าง : 054-829-308
E-Mail ฝ่ายบัญชี-การเงิน : account@elephant-soraida.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน: 081-8839476
Website: http://www.elephant-soraida.com/main/th/
 
ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อนช้าง
จุด วิกฤตของการสูญเสียช้าง เอกลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของชาติ สัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบัน อีกทั้งเป็นตัวสร้างระบบนิเวศน์ที่สำคัญของป่าและระบบธรรมชาติทั้งมวล กำลังใกล้เข้ามาทุกที จากวันเป็นเดือนเป็นปี “โซไรดา ซาลวาลา”เฝ้าจับตามอง ในที่สุดจึงดำริตั้ง “มูลนิธิเพื่อนช้าง” ขึ้น ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Friends of the Asian Elephant” โดยได้เดินทางไปพบนายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องช้าง ในป่าบ้านปางหละ จังหวัดลำปาง และขอความร่วมมือ ในที่สุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2536 มูลนิธิเพื่อนช้างจึงได้รับอนุญาตจัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขอนุญาตที่ ต.581/2536 มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยเงินทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
 
เลขทะเบียนมูลนิธิที่ กท.273 ลงวันที่ 18 เมษายน 2537
และจดทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม? (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน)
 
ทะเบียนเลขที่ 9/2535 ลงวันที่ 15 กันยายน 2537
 

ได้รับประกาศเป็นองค์กรสาธารณะ ประโยชน์ จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขทะเบียน 0476 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548
 
“มูลนิธิเพื่อนช้าง” กำลังพยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะช่วยเหลือช้าง และวิงวอนประชาชนชาวไทยผู้ที่รักช้าง ให้มีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญ ในการที่จะสร้างความภาคภูมิใจ และแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรของแผ่นดิน
 
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิเพื่อนช้าง
1. ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุดสามารถดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติได้

2. ช่วยเหลือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับช้าง (ผู้เลี้ยงช้าง, นักวิจัยช้าง, สัตวแพทย์ช้าง ฯลฯ)

3. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช้าง

4. เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ช้าง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้างสู่สาธารณชน

5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แต่ประการใด

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

8 COMMENTS

  1. อย่าปิดเรยนะคะ พวกเรากำลังช่วยกันบอกต่อเรื่องข่าวสาร ไม่นานต้องมีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือแน่ๆเรยค่ ส่วนฉันเองก็จะนำเงินส่วนนึงที่ได้กำไรจากการขายสินค้าออนไลน์ มาช่วยสบทบทุนค่ ถึงไม่ได้มากมาย แต่ก็ขอเปนส่วนนึงในการช่วยเหลือช้างไทยค่

  2. โอนเงินแล้วนะคะ ขอให้สู้ต่อไปค่ะ

  3. ผมร่วม โอนช่วยเพื่อนช้างไทย เป็นอีกหนึ่งกำลังใจคับ สู้ๆคับผม

  4. ขอช่วยอีกแรงครับ และขอส่งกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านด้วยครับ

  5. ร่วมบริจาคเพื่อช้างคะ

  6. โอนเงินช่วยช้างคะ

  7. กรมสรรพากรควรช่วยอนุมัติให้ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิ นำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีเงินได้ จะช่วยให้มูลนิธิดำเนินการดูแลช้างซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทยไปได้ตลอด

  8. ช่วยบริจาค และช่วยโพสต์ ช่วยแชร์ ค่ะ

LEAVE A REPLY