มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
ประวัติความเป็นมา
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ด้วยทรัพย์สินของมูลนิธิ
มีทุนเริ่มแรก คือ เงินสดจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
โดยมีคณะกรรมการดำเนิน งาน 7 ท่าน
ซึ่งได้มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล กลั่นกลิ่น เป็นประธานก่อตั้ง
และปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ
 
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
 
ที่อยู่
สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ตั้งอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชีงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาค

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโรคซับซ้อน
 • ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
 • จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อหอผู้ป่วยหนัก และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
 • ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา งานบริการ
 •  
  ช่องทางการบริจาค

 • โอนเงินผ่าน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่

  หมายเลขบัญชี 566-4-04844-0

  ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

 • ส่งธนาณัติ : ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 • เช็ค : เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
 • เงินสด : บริจาคโดยตรงได้ที่ – มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  โทรศัพท์. 0-5394-7400 โทรสาร. 0-5394-7888

  – งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์.0-5394-5671-2

  – หน่วยเงินรายได้ งานคลัง โทรศัพท์.0-5394-5258

   
  สิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอุปการคุณคณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้บริจาคทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป
  และคู่สมรส เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีอุปการคุณแล้ว ซึ่งต้องนำบัตรประจำตัวผู้มีอุปการคุณมาแสดงด้วยทุกครั้ง
  เมื่อมารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคและคู่สมรส…อ่านเพิ่มเติม
   

  Comments

  comments

  Powered by Facebook Comments

  NO COMMENTS

  LEAVE A REPLY