สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

 
จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแลได้รับโลงใส่ศพได้ทีการทำบุญตามประเพณีเมื่อเสียชีวิตให้สม ศักดิ์ศรีมนุษย์ และเป็นช่องทางให้ผู้ต้องการสนับสนุนงานด้านนิติเวชวิทยาให้ก้าวหน้า มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อสังคมไทย สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ การพัฒนาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนและสังคมโดยรวมสืบเนื่องต่อไปด้วยดี
 
สถาบันนิติเวชวิทยา
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  • สงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติและศพที่ยากไร้
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทางสถาบันฯ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์นิติเวชศาสตร์และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • ส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใด

ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ในหลายช่องทาง อาทิ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ ติดต่อที่สำนักงานโดยตรงในวัน-เวลาราชการ การติดต่อประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยา
 
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2207 6108 – 112
– ห้องประชาสัมพันธ์ ต่อ 1101 , 1103
– รายงานการตรวจศพ ต่อ 2101 , 2103
– ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล – ตรวจ พ่อ แม่ ลูก ต่อ 2201 , 2202
– ธุรการ กลุ่มงานพิษวิทยา ต่อ 3201
– ธุรการ กลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีฯ ต่อ 4101
สำนักงานผู้บังคับการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2207 6114 0 2207 6116
ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2652-4640
 
ทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้
สถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 
Institute of Forensic Medicine: 492/1 Henry-Dunant Rd. Wangmai Patumwan Bangkok 10330 Thailand
 
Website: http://www.ifm.go.th
 

 
เวลาทำการของสถาบันนิติเวชวิทยา

  • เปิดให้บริการตรวจศพ ติดต่อรับศพ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 20.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 1 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • เปิดให้บริการด้านเอกสารสำหรับพนักงานสอบสวนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมาติดต่อ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
  • เปิดให้บริการตรวจความสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก / เครือญาติ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ชั้น 2 อาคารสถาบันนิติเวชวิทยา
  • สำหรับการติดต่อให้แพทย์ไปชันสูตรพลิกศพ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อศูนย์วิทยุ สถาบันนิติเวชวิทยา

 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY