โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิ โรงพยาบาลอานันทมหิดล

วัตถุประสงค์
เพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านการแพทย์ แก่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบก
วิสัยทัศน์: เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพในโรงพยาบาลทหารส่วนภูมิภาค
 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 
ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเวชกรรมป้องกัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อฝึกอบรมและวิจัยตามนโยบายที่ได้รับมอบ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ภารกิจ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล มุ่งมั่นพัฒนาด้านบริการสุขภาพ แก่ผู้รับบริการทุกระดับ โดยบุคลากรที่มีศักยภาพ อย่างมีคุณภาพ เป็นธรรม และประทับใจ
 
ที่อยู่
36 หมู่ 6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 036-785-891 – 036-785-895
อีเมล ananhospfb@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ananhosp.go.th/
 
ช่องทางการบริจาค
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ โรงพยาบาลอานันทมหิดล”
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 304-2-72650-9
 
ชื่อบัญชี “ศูนย์โรคหัวใจ 75 ปี”
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 304-2-97166-7
 
สอบถามรายละเอียด
มูลนิธิ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โทร.036-785-988

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY