โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการแก่ทหารผ่านศึก และบุคคลทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในวันและเวลาราชการ (8.30น-16.00น.) เปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการให้บริการวันจันทร์– วันศุกร์เวลา16.00-20.30น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-12.30น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 
ประวัติ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แรกเริ่มได้ถือกำเนิดจากการสถานปฐมพยาบาล มีฐานะเป็นเพียงแผนกหนึ่งในกองสวัสดิการ องศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามมติสภาฯครั้งที่2/91 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ให้ตั้งสถานพยาบาลขึ้น และในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกนอก ประจำการ เพื่อให้การสงเคราะห์ ตามระเบียบ อผศ.ฉบับที่ 3 ข้อ 5 ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2491 และ ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยคิดค่า รักษาตามสมควร
 
พันธกิจ (Mission)
altให้การรักษาพยาบาลทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนฝึกอาชีพแก่ทหารผ่านทหารผ่านศึก
 
ที่อยู่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-644-9400 โทรสาร 02-644-9416
เว็บไซต์ www.vgh.go.th
E-mail:vgh1970@hotmail.co.th
รถยนต์โดยสารสารธารณะ
24,69,92,107,129,138
ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138
 
ช่องทางการบริจาค เงินบำรุงโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 5
เลขที่บัญชี 019-106-5366
ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อพศ.)”
วัตถุประสงค์ (ตัวเลือกในการบริจาค)

 • เพื่อกองทุนพัฒนา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • เพื่อทหารผ่านศึกและครอบครัว
 • เพื่ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ช่วยคนพิการ
 • เพื่อเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เพื่อกิจการของโรงพยาบาล
 • เพื่อผู้ป่วยอนาถา
 • เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
 •  
  แฟกซ์หลักฐานการบริจาค ชื่อ-ที่อยู่ พร้อมระบุวัตถุประสงค์
  มาที่ Fax.02-640-4073
  ทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะออกหนังสือขอบคุณ ไปยังท่าน
   

  Comments

  comments

  Powered by Facebook Comments

  2 COMMENTS

  1. ได้ส่งเป้น E-mail ไปให้ ได้หรือคะ
   ขอรบกวนช่วยตอบให้ทราบด้วยนะคะ
   ขอบคุณค่ะ

  2. ขอบริจาคให้ทางรพ.ทหารผ่านศึกช่วยทหารผ่านศึกค่ะ ถึงไม่มากเเต่บริจาคด้วยหัวใจค่ะ
   ถ้ามีก็จะบริจาคบ่อยๆค่ะ

  LEAVE A REPLY