วันผู้บริจาคโลหิตโลก

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

716
0
SHARE

วันผู้บริจาคโลหิตโลก

เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง

สภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555 (World Blood Donor Day 2012)

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนน อังรีดูนังต์

 

 

โดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่า

Every blood donor is a hero

หรือในภาษาไทยว่า ทุกคนเป็นฮีโร่ได้ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้บริจาคโลหิตทุกคนที่มีอยู่ทั่วโลก

โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตประจำ ซึ่งทำหน้าหน้าที่เป็นเสมือนฮีโร่แบบไม่แสดงตัว ช่วยชีวิตผู้อื่นด้วยโลหิตของตนเอง

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้มีสุขภาพดี รวมถึง ตอบสนองต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ที่ได้ตั้งเป้าการจัดหาโลหิตไว้ว่า โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาค จะต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ

ไม่หวังสิ่งตอบแทน 100% ภายในปี ค.ศ.2020 หรือ พ.ศ.2563
 

 
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • การรับบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแคแรคเตอร์การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่
  • การประกวดบทความแรงบันดาลใจในการบริจาคโลหิต
  • การประกวดโปสเตอร์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555
  • พิธีมอบประกาศเกียรติให้แก่ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
  • ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประสานงานหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเข้มแข็ง
  • กิจกรรมบันเทิง จากศิลปิน ดารา นักร้อง
  • กิจกรรมให้ผู้บริจาคโลหิตร่วมกันเขียนข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิตจากแรงบันดาลใจ ลงบนกำแพงแห่งมนุษยธรรม (Wall of Humanity)
  • การจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

พิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในงาน จะได้รับของที่ระลึก “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555”

ในส่วนภูมิภาค สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 7 แห่ง ได้แก่

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม ชลบุรี อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต นครสวรรค์ และ

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555 จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตโดยพร้อมกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1753,1760

 

via: http://www.redcross.or.th/news/information/18387

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY