ทำบุญประเทศ

ทำบุญประเทศ

978
0
SHARE

ทำบุญประเทศ

องค์การพิทักษ์สยาม ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาชนชาวไทย ในอุดมการณ์พิทักษ์ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยแนวสันติธรรม ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร และเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล บารมีถวายแด่พระองค์
องค์การพิทักษ์สยาม ได้จัดให้มีการดำเนินงาน

รวมพลังพิทักษ์สยาม

 

 

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำบุญประเทศ
ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 77 จังหวัด
ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 เวลา 08:59 น.

โดยการจัดงานในกรุงเทพมหานคร จะกระทำพิธีขึ้น 3 แห่ง โดยพิธีทางสงฆ์

  • จะมีการสวดเจริญพระปริตร และพระคาถาทิพมนต์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
  • จัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง ณ บริเวณศาลหลักเมือง
  • จัดตั้งศาลเพียงตา ใน บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วย

กำหนดการ

กรุงเทพมหานคร
๐๗.๓๐ น. ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเดินทางมาพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงตรงข้ามศาลหลักเมือง
๐๘.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ มณฑลพิธี ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย ประธานฯ จุดธูปบูชาเทพหลักเมือง
๐๘.๓๐ น. ประธานฯเปิดกรวยถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๐๘.๔๐ น. ประธานฯ นำประชาชนกล่าวคำปฏิญาณฯ
๐๘.๕๙ น. ทั่วประเทศเริ่มพิธีอ่านโองการบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและเทพหลักเมือง (คำอ่านชุดเดียวกันทั่วประเทศ โดย อ.กรหริศ บัวสรวง) สิ้นคำกล่าวโองการลั่นฆ้องชัย ๓ ที โห่ร้อง ๓ ลา ดนตรีบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ (ที่กรุงเทพฯมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ และรำเพลงหน้าพาทย์ โดยศิลปินกรมศิลปากร)
(กรุงเทพฯกระทำพิธีสวดเจริญพระพุทธคุณ สวดพระปริตร และคาถาทิพมนต์ ในพระอุโบสถวัดราชประดิษฐ์สถิตมมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เวลา ๑๐.๐๐ น.) เปิดเพลงมหาฤกษ์
๑๑.๐๙ น. ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย เป่าแตรสังข์ ลั่นฆ้องชัยเสร็จพิธี

ต่างจังหวัด
๐๘.๒๐ น. ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีเดินทางมาพร้อมเพรียงกันที่ศาลหลักเมืองแต่ละจังหวัด
๐๘.๓๐ น ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธี ประธาน จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย จุดธูปบูชาเทพหลักเมือง
๐๘.๓๕ น. ประธานฯเปิดกรวยถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๐๘.๔๐ น. ประธานฯ นำประชาชนกล่าวคำปฏิญาณฯ
๐๘.๕๙ น. ทั่วประเทศเริ่มพิธีอ่านโองการถวายเครื่องสักการะ เครื่องเซ่นบวงสรวง
๑๐.๐๐ น. ประธานฯ นำประชาชนกล่าวถวายพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ หลังจากนั้น ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา มหาราชินี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย (เสร็จพิธี)
๑๐.๐๐ น. (ต่างจังหวัด) ประธานฯ นำประชาชนกล่าวถวายพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ หลังจากนั้น ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา มหาราชินี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย (ต่างจังหวัดเสร็จพิธี)

พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ เป็นประธาน ร่วมด้วย พลเรือเอกชัย สุวรรณภาพ, พลเอกณัฐชัย เพิ่มทรัพย์,คุณสมพจน์ ปิยะอุย และ คุณกรหริศ บัวสรวง

เวลา 12:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY