โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ปีที่ ๒

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ปีที่ ๒

456
0
SHARE

โครงการจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯนี้ ได้รับอนุมัติโครงการทำบุญทอดผ้าป่าฯที่ กษ ๐๖๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกำหนดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ ถวายเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (พระราชสิทธิวราจารย์ หรือ เจ้าคุณอุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อนำไปถวายวัดอื่นๆต่อไปเพื่อให้ท่านสาธุชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทำบุญพระไตรปิก ๑ ชุดพร้อมตู้ ๒๐,๐๐๐ บาทหรือตามศรัทธากำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ในวัน (พืชมงคล) พุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

แหล่งที่มา: โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY