บริจาคก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็ง

บริจาคก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็ง

1175
1
SHARE

บริจาคก่อสร้าง อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
 
โรงพยาบาลขอนแก่นให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทั้งในจังหวัดขอนแก่น และส่งต่อจากจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมทุกสาขาหลัก
เช่น มะเร็งทางอายุรกรรม ศัลยกรรม กุมาร-เวชกรรม สูตินรีเวชกรรม ให้การรักษาหลัก คือ การผ่าตัด และเคมีบำบัด
ยังไม่สามารถให้บริการรังสีรักษาได้ จึงต้องส่งผู้ป่วยไปฉายแสงที่โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ หรือหน่วยงานอื่น
การไปรับบริการฉายแสงที่หน่วยงานอื่น ต้องมีการส่งนัดคิวก่อน ระยะเวลาในการรอรับการฉายแสงเป็นเวลานานถึง 150 วัน
ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการรักษาตามมาตรฐานที่ต้องได้รับการฉายแสงภายใน 60 วัน
นับจากวันที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและต้องฉายแสง
 
อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก โรงพยาบาลขอนแก่น
 
กรณีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไม่สามารถให้บริการได้ ผู้ป่วยต้องไปรับการฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งเรื่องการเดินทางที่ไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล
มีความเครียดสูงที่ต้องไปรับการรักษาไกลบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะด้านจิตใจ และโรคของผู้ป่วยมะเร็ง
 
บริจาคก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็ง
 
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งที่มีปริมาณมากขึ้น ต้องรอคิวฉายแสงนาน
ส่งผลให้มะเร็งลุกลาม ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ และโรคของผู้ป่วยมะเร็ง จึงจะจัดตั้งศูนย์มะเร็งขึ้น
เพื่อให้การรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร อันจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ได้รับบริการรังสีรักษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ
 
บริจาคก่อสร้าง อาคารศูนย์มะเร็ง
 
จึงได้ไปกราบขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณวิสุทธิคุณ หรือ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
ในการขอรับสนับสนุนปัจจัย และเป็นหลักในการรวมจิตรวมใจจาก ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน
เพื่อเป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็ง จึงตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า

อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

เป็นอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 6,509 ตารางเมตร ออกแบบโดยกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข และให้บริษัท แซมคอน จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง
โดยมีกำหนดค่าก่อสร้างเบื้องต้น ราคา 136,060,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 600วัน โดยมีพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
 
บริจาคก่อสร้าง อาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
 
ด้วยการนี้จึงประสงค์ให้ ผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญบริจาคเงิน เพื่อร่วมสร้าง ตึกรังสีรักษา ให้กับ โรงพยาบาลขอนแก่น
โดยวิธีการดังนี้

 • วัดป่าวิเวกธรรม ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี วัดป่าวิเวกธรรม เลขที่ 511 2 92888 5
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี “กองทุนก่อสร้างอาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก” เลขที่บัญชี 511-402794-4
 •  
  (ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ)
   
  สอบถามรายละเอียด

 • นพ.ธานินทร์ หอมปลื้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โทร.089-7138855
 • นางสุวิมล ปัจชามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทร.081-5446106
 • นางสุวนิตย์ โพธิ์จันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โทร.086-6434809
 • นางสาวทัศนีย์ ฉันทาดิศัย ผู้ประสานงานวัดป่าวิเวกธรรม โทร.081-8172990
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4333-6789 ต่อ 1100, 1197 หรือกด 0
 •  

  Comments

  comments

  Powered by Facebook Comments

  1 COMMENT

  1. ข้าพเจ้า Admin และครอบครัว เว็บ Donationthailand.com
   ได้บริจาคเงินให้ กองทุนก่อสร้างอาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก เมื่อ 17/07/12 [14:32:05]
   เพื่อร่วมสร้าง ตึกรังสีรักษา ให้กับ โรงพยาบาลขอนแก่น

  LEAVE A REPLY