ห้องได้บุญ

ห้องได้บุญ

799
0
SHARE

“ห้องได้บุญ” สภากาชาดไทย
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ซึ่งได้เล็งเห็นว่าสิ่งของบางอย่างที่มีผู้นำมาบริจาคนั้น
ไม่สามารถนำไปบริจาคต่อได้ เช่น ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าบางประเภทหรือเครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น และของบริจาคเหล่านี้
ก็มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ ท่านผู้หญิงฯ จึงได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งของ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย
เปิดเป็น ห้องได้บุญ นำสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้มาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้สนใจ เพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย
 
“ห้องได้บุญ” สภากาชาดไทย
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งห้องได้บุญสภากาชาดไทยคือ
1. เป็นศูนย์รวมของการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคของที่ระลึก และอื่นๆ ของสภากาชาดไทย
เพื่อนำรายได้บำรุงสภากาชาดไทย นำไปใช้ในกิจการด้านการแพทย์ และการรักษาพยาบาล การบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
2. เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริจาคแก่ผู้มีจิตศรัทธา ในการแจ้งความจำนงการบริจาค ทั้งเงิน และสิ่งของ
3. ส่งเสริมให้เกิดวัฎจักรการใช้วัสดุสิ่งของอย่างมีคุณค่า ให้ผู้บริจาคเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ซึ่งจะส่งผลสะท้อนให้มีการบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
เยี่ยมชมกิจการของห้องได้บุญหรือร่วมบริจาคสิ่งของทั้งเก่าและใหม่สามารถเยี่ยมชมและบริจาคสิ่งของได้ที่
 
สำนักงานจัดหารายได้ ชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.30 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0-2256-4622 , 0-2256-4440-2
 
www.redcrossfundraising.org/home/html/merit.aspx
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY