6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ

6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ

951
0
SHARE

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ปลูกจิตกุศล มหามงคล 2555 “6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ”

โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ปลูกจิตกุศล มหามงคล 2555 “6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ
เพื่อฉลองพุทธศาสนาครบ 2,600 ปี และโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 85 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาฯ พระชนมายุครบ 60 พรรษา
ซึ่งได้กำหนดทำบุญมหากุศล 6 วัด 6 อำเภอ ดังนี้
 
6 บุญ 6 วัด 6 อำเภอ
 

  • วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  • วันที่ 1 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม
  • วันที่ 9 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  • วันที่ 30 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
  • วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ วัดป่ากิติพรพุทธาราม อ.วังยาง จ.นครพนม
  • วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม

ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 1

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 2

วัดพระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม
 

ภาพกิจกรรม ครั้งที่ 3

วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ถนนกลางเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4251-2337 โทรสาร 0-4251-1566
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY