โรงครัวผู้จาริกบุญ

โรงครัวผู้จาริกบุญ

2157
1
SHARE

โครงการสร้าง โรงครัวผู้จาริกบุญ ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย

โรงครัวของผู้จาริกบุญ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน พฤกษาคม 2555 โดยมี 4 โรงครัว
คาดว่าจะเสร็จในเดือน ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย

 1. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 2. วัดไทยราชรัตนาราม
 3. วัดไทยลุมพินี
 4. วัดไทยพุทธคยา

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 แห่งยังไม่ได้ก่อสร้าง เพราะอยู่ในช่วงการเขียนแบบโครงการ ประกอบด้วย

 1. วัดไทยสารนาถ
 2. วัดไทยเชตวัน

 

โครงการสร้าง โรงครัวผู้จาริกบุญ ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย
โครงการสร้าง โรงครัวผู้จาริกบุญ ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย

 
ลักษณะโรงครัวที่จะก่อสร้าง
พื้นที่โรงครัวที่จะก่อสร้าง มีขนาดประมาณ 90 ตารางเมตร (6×15 เมตร) หลังคาสูง 3.6 เมตร มีชายคายาว 2 เมตร
โดยรอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโรงครัวใหญ่เป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับฤดูกาลจาริก ซึ่งเมื่อหมดฤดูกาลแล้วจะสามารถปิดพื้นที่ไว้ได้
ขนาดพื้นที่ประมาณ 12×6 เมตร กับส่วนห้องครัวเล็กที่ใช้ประจำวันตลอดปี ขนาดพื้นที่ประมาณ 3×6 เมตร
โดยการออกแบบอยู่ภายใต้แนวคิดที่จะสร้างครัวระบบปิดที่เรียบง่าย ซ่อมง่าย ใช้สะดวก และถูกสุขลักษณะกว่าเดิม
 
โรงครัวผู้จาริกบุญ
 
ประเมินค่าใช้จ่าย งานก่อสร้างโรงครัวผู้จาริก พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวตามแบบ และมาประกอบลงในโรงครัว
รวมถึงอุปกรณ์ใช้สอยอื่นๆ ประมาณไว้ที่ 20 ล้านบาท โดยขอระดมเงินบริจาคของเดือนสิงหาคม ภายในเดือนสิงหาคม 2555
 
ที่มาของโครงการสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญ

เริ่มต้นจากปี 2551 คณะผ้าป่าของนิตยสารครัว นำโดยคุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์ เดินทางไปทอดผ้าป่าที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ที่ประเทศอินเดีย พระราชรัตนรังษี (ท่านเจ้าคุณวีรยุทธ) ให้การต้อนรับ จัดเลี้ยงอาหารให้กับทางคณะและพาชมพื้นที่การประกอบ
อาหารของวัดซึ่งยังไม่มีโรงเรือนเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ท่านเจ้าคุณได้ปรารภกับคุณนิดดาถึงความประสงค์ที่จะสร้างโรงครัวใน
พุทธสถานไทยที่รองรับผู้จาริกบุญในสังเวชนียสถานทั้ง 6 แห่ง ที่ปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐานเสียใหม่
 

พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทโธ)
พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทโธ)

 
จนกระทั่งต้นปี 2554 คุณนิดดานำคณะไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์อีกครั้ง คราวนี้ท่านเจ้าคุณพูดถึงวิกฤต
โรงครัวในพุทธสถานไทยที่บางครั้งต้องทำอาหารรับผู้จาริกมากถึง 1,000 คนต่อวัน จำเป็นต้องสร้างโรงครัวใหม่ให้ได้มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ สะดวกใช้ และสะดวกเก็บข้าวของทั้งหมด คราวนี้คุณนิดดาจึงน้อมรับโครงการ “ครัวผู้จาริกบุญ” มาสานต่อ
ด้วยการตั้งคณะกรรมการทำงาน และมีการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยสรุป ได้นิมนต์พระราชรัตนรังษี
(วีรยุทธ วีรยุทโธ) เป็นประธานโครงการ มีคุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
 
นิดดา หงษ์วิวัฒน์
คุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

 
ที่อยู่โครงการ: 320 ซอยลาดพร้าว 94 (ทาวน์ อิน ทาวน์) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
1) คุณชนานาถ เกตวัลห์ โทร. 081-443-4621
2) คุณพจนารถ สาคริก โทร. 081-409-2109
3) คุณพิรุณ รัตนประสิทธิ์ โทร. 083-544-9595
4) คุณเบญจวรรณ สร่างนิทร โทร. 084-700-0949
5) นพ.สมโภช กังวานเวชกุล โทร. 081-415-0531
6) คุณอุไรรัตน์ แสงสว่าง โทร. 081-939-8199
7) คุณนลิน คูอมรพัฒนะ โทร. 081-735-1011
8) นางสาวญดา ศรีเงินยวง โทร. 087-670-6605
 
* ต้องการใบอนุโมทนาบุญ กรุณาส่งชื่อและจำนวนเงินมาที่โครงการ
 
บัญชีธนาคารที่รับบริจาค ชื่อบัญชี
“โครงการสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย”
1) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า
เลขที่บัญชี 169-0-83494-8
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชดำเนินกลาง
เลขที่บัญชี 030-2-68666-7
3) ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า
เลขที่บัญชี 004-2-46124-5
4) ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
เลขที่บัญชี 027-0-19983-7
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. ข้าพเจ้า Admin และครอบครัว เว็บ Donationthailand.com
  ได้บริจาคเงิน บัญชี 004-2-46124-5 โครงการสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญ มูลนิธิวัดไทยกุสินา
  เมื่อ 23/08/2012 เวลา 10.29
  เพื่อร่วมสร้างโรงครัวผู้จาริกบุญ ณ วัดไทยในประเทศอินเดีย

LEAVE A REPLY