ปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ วันเกิดหลวงปู่เณรคำ

ปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ วันเกิดหลวงปู่เณรคำ

864
0
SHARE

ขอเชิญร่วมเดินทางปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ ดร. วิรพล ฉัตติโก (หลวงปู่เณรคำ)
 
ปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ วันเกิดหลวงปู่เณรคำ
 
โปรแกรมถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม ดังนี้
 
กรุ๊ปที่ 1
เดินทาง วันที่ 13 – 18 กันยายน 2555 ( 5 คืน 6 วัน )
เดินทางไป- กลับ (กรุงเทพ-ศรีสะเกษ) โปรแกรมพักที่วัด
วันที่ 13 กันยายน 2555 ปฏิบัติธรรม และค้างคืนที่วัด ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2555
07.00 น. เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ (แจกอาหารว่างฟรี)
09.00 น. จอดพักรถและให้พักผ่อนตามอัธยาศัย 15 นาที
12.30 น. พักทานอาหารกลางวัน ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 30 นาที ตามอัธยาศัย
13.00 น. ออกเดินทางต่อ สู่วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ
15.00 น. จอดพักรถและให้พักผ่อนตามอัธยาศัย 15 นาที
17.00 น. เดินทางถึงวัดป่าขันติธรรม
18.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์
19.00 น. ร่วมทำวัตรเย็น
20.00 น. ร่วมฟังธรรมเทศนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ค่าใช้จ่าย
ค่ารถทัวร์ ไป – กลับ พร้อมอาหารว่าง 1,300 บาท
หมายเหตุ จองพักโรงแรม ค่าห้องพักโรงแรมศรีพฤทธาลัย จ.ศรีสะเกษ 400 บาท ต่อ 1 คน / 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
*** ราคานี้รวมถึงค่าประกันชีวิตผู้โดยสารในวงเงินท่านละ 300,000 บาท / ท่าน ***
 
กรุ๊ปที่ 2
เดินทาง วันที่ 17-18 กันยายน 2555 ( 1 คืน 2 วัน )
เดินทางไป- กลับ (กรุงเทพ – ศรีสะเกษ ) โปรแกรมพักที่วัด
วันที่ 17 กันยายน 2555

07. 00 น. เริ่มออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล สู่วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ (แจกอาหารว่างฟรี)
09. 00 น. จอดพักรถและให้พักผ่อนตามอัธยาศัย 15 นาที
12. 30 น. พักทานอาหารกลางวัน ที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 30 นาที ตามอัธยาศัย
13. 00 น. ออกเดินทางต่อ สู่วัดป่าขันติธรรม จ.ศรีสะเกษ
15. 00 น. จอดพักรถและให้พักผ่อนตามอัธยาศัย 15 นาที
17. 00 น. เดินทางถึงวัดป่าขันติธรรม
18. 00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์
19. 00 น. ร่วมทำวัตรเย็น
20. 00 น. ร่วมฟังธรรมเทศนาและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
ค่าใช้จ่าย
ค่ารถทัวร์ ไป – กลับ พร้อมอาหารว่าง 1,300 บาท
หมายเหตุ จองพักโรงแรม ค่าห้องพักโรงแรมศรีพฤทธาลัย จ.ศรีสะเกษ 400 บาท ต่อ 1 คน / 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
*** ราคานี้รวมถึงค่าประกันชีวิตผู้โดยสารในวงเงินท่านละ 300,000 บาท / ท่าน ***
 
กรุ๊ปที่ 3
วันที่ 18 กันยายน 2555 เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ
07. 00 น. ร่วมตักบาตรเช้า
08. 00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้า
10. 00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11. 00 น. ร่วมพิธีสรงน้ำ ถวายมุทิตาแด่องค์หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก เป็นอันเสร็จพิธี
12. 00 น. ร่วมรับประทานอาหาร ( โรงทาน )
16. 00 น. เดินทางกลับเข้าสู่กรุงทพฯ
18. 00 น. จอดรถพักและให้พักผ่อนตามอัธยาศัย
22. 00 น. ถึงปลายทางกรุงเทพฯ
 
สนใจสำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท ขันติธรรมก้าวหน้า จำกัด ฝ่ายจัดทัวร์
โทร 089-918-7488 , 089-918-7688
 
แหล่งที่มา ดาวน์โหลดไฟล์ .DOC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.luangpunenkham.com/2012/08/20/tour-sri-saket/
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY