ศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี

ศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี

24108
65
SHARE

ศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ
“ศิริราช” เปิดรักษา 5 โรคฟรี ครอบคลุมโรคที่เกิดขึ้นทุกช่วงอายุ ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาทางศัลยกรรมกว่า 1 พันราย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
ศิริราช เปิดรักษา 5 โรคฟรี
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ทางศัลยกรรม
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
ภาควิชามีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยคำนึงถึงโรคที่เกิดขึ้นในแต่ละวัย
จึงประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ คือ

 1. วัยทารกแรกเกิดกับปัญหาภาวะลิ้นติด ทำให้เด็กไม่สามารถดูดนมและพูดได้ชัดเจน จำนวน 800 ราย
 2. ปัญหาโรคอ้วนของช่วงวัย 18-70 ปี จำนวน 52 ราย
 3. มะเร็งเต้านมที่ผู้ป่วยยากไร้ไม่ได้รับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ภายหลังถูกตัดเต้านมทิ้ง จำนวน 80 ราย
 4. ผู้ป่วยที่มีภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน จำนวน 20 ราย
 5. ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดงและดำเพื่อการฟองเลือดระยะยาว จำนวน 80 ราย

 

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาจะต้องผ่านการคัดกรอง วินิจฉัยจากแพทย์ศิริราช และได้รับการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์ รพ.ศิริราช
ว่า เป็นบุคคลที่มีรายได้น้อยเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยที่ผู้ป่วยจะต้องพักรักษาในหอผู้ป่วยสามัญ สำหรับผู้สนใจไม่ว่าอยู่สิทธิ
การรักษาพยาบาลใดสามารถเข้าร่วมโครงการได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 • ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้สนใจร่วมโครงการติดต่อได้ที่ โทร.0-2419-4974-5
 • ส่วนภาวะลิ้นติด ปัญหาที่ตามมา คือ เด็กจะไม่สามารถใช้ลิ้นช่วยดูดนมจากเต้านมของมารดา สอบถาม โทร.0-2419-8070
  และ 0-2419-8319
 • โรคอ้วนล่าสุดพบคนไทยน้ำหนักเกินเข้าข่ายโรคอ้วนเกือบ 10 ล้านคน เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจะตามมา
  โดยแนวโน้มในอนาคตจะมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น สอบถาม โทร.0-2419-8005-6
 • สำหรับภาวะแขนขาบวม มีผู้ป่วยจำนวนมากได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะหลอดน้ำเหลืองอุดตัน ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิต
  ประจำวันได้ตามปกติซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น จากเนื้องอกกดทับหลอดน้ำเหลือง ภาวะอุดตันหลอดน้ำเหลืองตั้งแต่แรกเกิด
  และภายหลังการผ่าตัดต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น โทร.0-2419-8002
 • ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดง และดำ เพื่อการฟอกเลือดระยะยาว ซึ่งการฟอกเลือดจะได้ดีต้องมีหลอดเลือดที่ดี
  โดยจะต้องสร้างให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเอาหลอดเลือดแดงต่อเข้ากับหลอดเลือดดำ สอบถาามเพิ่มเติม โทร.0-2419-8013-4

 
ผู้มีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมสมทบทุนได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สั่งจ่ายเช็คในนาม “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล”
 
และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดโครงการ
โทร.0-2419-7132, 0-2419-8013-4, 0-2419-7646-9
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
การเดินทาง โรงพยาบาลศิริราช
เดินทางมาโรงพยาบาลได 3 ทาง คือ
1. ทางรถเมลสาย 57,81,91,146,149,ปอ.157,ปอ.177
2. ทางเรือขามฟากทาพระจันทร , ทาชาง และเรือด่วน
3. ทางรถไฟลงที่สถานีรถไฟบางกอกนอย
อาคารจอดรถอยูที่ดานหนาประตูทางเขาตึกอุบัติเหตุ นอกเวลาราชการ จอดรถไดที่อาคารหอกีฬาี
ชั้นใตดินตึกสยามินทร และชั้นใตดินตึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากที่จอดรถมีจํานวนจำกัด ควรเดินทางโดยใชรถ
สาธารณะ อัตราคาจอดรถคิดคาบริการชั่วโมงละ 20 บาท
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

65 COMMENTS

 1. คุณแม่เป็นความดัน และ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดอาการ ปลุกไม่ตื่น นำส่งโรงพยาบาล ฟื้นขึั้้้นมา ไม่สามารถพูดจาได้ชัดเจนและไม่มีเสียง ฟังไม่ออก ต้องพยายามฟังอย่างสุดๆ และตอนนี้ มีอาการขาซ้ายบวมมาก ไม่สามารถพลิกตัวเองได้ แขนขาพอขยับได้เล็กน้อย ขณะนี้ รักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โคราช เป็นเวลา 1 เดือน แล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น คือยังมีอาการเหมือนเดิม คุณแม่อายุ 69 ปี แบบนี้เรียก เป็นโรคสมองเสื่อม หรือไม่ มีทางรักษาให้หายหรือเปล่า เพราะคุณหมอที่มีบอกให้กลับบ้านได้ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ จากท่านผู้รู้ด้วยค่ะ

 2. ขอบพระคุณมากนะคะ สำหรับคำแนะนำที่ดี

 3. คุณแม่เป็นมะเร็งเต้านม ได้รับการผ่าตัดเนื้อร้ายทิ้ง ทำการฉายรังสีรักษา+คีโมแล้วคะ(จบคอร์สแล้วคะ) แต่ตอนนี้มีก้อนเนิ้อปูดออกมาตรงหน้าแข็ง คล้ายหัวสิว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2 cm (ตอนแรกไปตรวจหมอที่เคยรักษาอยุ่ หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร) พอสักพักมีขนาดใหญ่ขึ้น ไปตรวจอีกที หมอบอกเป็นเนื่อร้าย คุณแม่เลยตัดสินใจให้คีโมอีกรอบ(คุณหมอให้ฉายรังสีด้วยคะ แต่ฉายรังสีเสร็จแล้ว) แต่พอคุณแม่ให้คีโมเข็มแรกไปก็สู้ฤทธิ์คีโมไม่ไหว(ถึงขึ้นต้องเข้าโรงพยาบาล) หมอเลยให้หยุดคีโม แต่หมอให้คีโมเป็นยามาทานแทนอะคะ ตอนนี้อาการคุณแม่ไม่ดีขึ้น ก้อนเนิ้อที่ปูดออกมา ก็ไม่ได้มีขนาดลดลง คุณแม่ท่านเดินก็ลำบากคะ ตอนนี้ไม่รู้จะรักษาคุณแม่ยังไงคะ เพราถามคุณหมอที่เคยรักษา ท่านก็บอกถ้าจะตัดทิ้ง ต้องให้คีโมก่อนเท่านั้น รบกวนขอคำแนะนำ จากท่านผู้รู้ด้วยคะ ขอบคุณสำหรับคะ

  • ลองไปพบ คุณหมอ นพ.หะสัน มูหาหมัด ดูนะครับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน มะเร็งเต้านม

   http://www.thaibreastcancer.com/about-dr-hasan/

   ติดต่อแพทย์

   ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนน ศรีอยุธยา

   วันจันทร์ – เสาร์: เวลา 9.00 – 17.00 น.

   คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

   วันอังคาร: เวลา 9.00 – 12.00 น.

   หมายเลขโทรศัพท์

   ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลพญาไท 1 : 0-2201-4600 ต่อ 2185

   คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ : 0-2207-6277

   เบอร์ส่วนตัว

   มือถือ: 08-1870-5653

 4. สอบถามค่ะ สำหรับภาวะแขนขาบวม มีผู้ป่วยจำนวนมากได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะหลอดน้ำเหลืองอุดตัน ยังรักษาได้อยู่หรือป่าวค่ะ หรือหมดเขตไปแล้ว

  • สำหรับภาวะแขนขาบวม จากภาวะหลอดน้ำเหลืองอุดตัน โครงการรักษาฟรีเต็มแล้วนะครับตอนนี้

   แต่มารักษาตามปกติได้ที่ ศิริราช ทุก บ่าย วันพฤหัสบดี รับ 15 คน ต่อวัน

   สอบถามรายละเอียด จองคิวได้ที่เบอร์ 0-2419-7838 ติดต่อคุณ สุรักษ์ ครับ

 5. สอบถามหน่อยค่ะ คืออาของหนู เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก 280 กิโลค่ะ เป็นความดัน และโรคหัวใจ อาหนูอายุ28ค่ะ เวลานอนก็ต้องนั่งค่ะ ไม่งั้นหายใจไม่ออก เดินนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยค่ะอยากทราบว่ายังจะติดต่อรักษาฟรียังไงค่ะ และจะต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  • รักษาฟรี ลองสอบถาม ที่ ศิริราช หรือยังครับ โทร.0-2419-7132, 0-2419-8013-4, 0-2419-7646-9 ว่าเต็มหรือยัง

   หากเต็มแล้วลองไปสอบถามที่ รพ.พระมงกุฏเกล้า โทร 0-2354-7600-28 คุณหมอชื่อ นพ.สุทธจิต ลีนานนท์

   ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมการผ่าตัดโรคอ้วน ครับ

   อ่านเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000069539

 6. ดิฉันเป็นคนอ้วนคนนึง ที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กๆ จำความได้คือไม่เคยผอม ปัจบันอายุ31ปี สูง178/หนัก130/ มีปมด้อยเรื่องความอ้วนมาตลอดค่ะ เห็นมีการรักษาแบบผ่าตัดกระเพาะ ก็สนใจมากค่ะ แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก เห็นมีโครงการที่ศิริราช ก็มารู้ช้าไปค่ะ ทูกวันนี้ต้องทานยาลดน้ำหนักตลอด ไม่เคยขาดเลย เปลี่ยนยี้ห้อไปเรื่อย ใครว่ายี้ห้อไหนดีหามาทานหมดค่ะ เคยทานพร้อมกัน3-4ยี้ห่อ น้ำหนักลงอย่างมาก10โลค่ะ ถ้าเลิกทานยาเมื่อไรขึ้นเร็วมากค่ะ จนทุกวันนี้ทานยาตลอด น้ำหนักไม่ลงแล้ว แต่จะไม่ดีดตัวขึ้น รุ้ว่าเป็นวิธีที่ผิด แต่เคยเลิกทานยา ทานอาหารน้อยลง ออกกำลังกายบ้างนิดหน่อย น้ำหนักไม่ลงเลย เริ่มท้อ ก็หายามาทานใหม่ ทุกวันนี้เครียดมากนะค่ะ ไม่อยากทานยาลดน้ำหนักแล้ว กลัวว่าอายุมากขึ้นจะมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างค่ะ ความอ้วนของดิฉัน ทั้งชีวิตที่ผ่าน ทำให้เสียโอกาสดีๆหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องงาน งานที่ทำต้องเกี่ยวกับการแต่งตัวบุคลิกต้องดี ทำให้ต้องเครียดต่อน้ำหนักตัวมาก ถ้ามีโครงการดีๆเมื่อไร ช่วยแจ้งผ่านทางเมลของดิฉันให้ทราบบ้างน่ะค่ะ อยากผอมสักครั้งนึงของชีวิต ป.ล.ดิฉันไม่อยากผอมหุ่นดีมากหรอกค่ะ ขอแค่15-20โลก็พอใจค่ะ แต่ทำไม่เคยถึงเลย เกือบถึงก้เพิ่มกลับมามากอีก ขอบคุณค่ะ
  mai_salon999@hotmail.co.th

 7. ขอสอบถามหน่อยครับพอดีว่าผมลิ้นไก่สั้นและพูดไม่ชัดอะครับดูรายละเอียดแล้วต่างๆแล้วคือเกิดจากโรคภาวะลิ้นติดอะครับพอดีสนใจอยากเข้ารับการรักษาแต่ผมอายุ 20 ปีแล้วอะครับถ้าจะเข้ารับการรักษาจะได้เปล่าครับหรือยังว่ารักษาได้เฉพาะเด็กแรกเกิดอะครับหรือยังไงครับ ขอบคุณครับ

  • น้องโชคดีมากๆครับ โครงการ ภาวะลิ้นติด พังผืดใต้ลิ้น ยังไม่เต็ม
   คือ ตอนนี้รักษาฟรี ถ้าไม่ทันจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 บาทขึ้นไป

   สถานที่: รพ.ศิริราช คลินิกรักษาพังผืดใต้ลิ้น ตึกสยามินทร์ ชั้น 5
   ***รายละเอียด***
   1.ทำบัตรใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ที่ชั้น 1 เปิด 7.00 น.(เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบมาเพราะผู้ป่วยใช้บริการค่อนข้างเยอะ)
   2.แจ้งว่า มาตรวจพังผืดใต้ลิ้น แล้วขึ้นมาที่ชั้น 5 ตึกสยามินทร์
   3.หมอออกตรวจ อังคาร – พฤหัสบดี คุณหมอชื่อ ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านนี้
   โทรสอบถาม โทร.0-2419-8070 และ 0-2419-8319

 8. รพ.ศิริราช เปิดรักษา 5 โรค ฟรี บางส่วนยังไม่เต็มครับ

  1.ศัลยกรรม สำหรับผู้ป่วย มะเร็งเต้านม – ยังไม่เต็ม จากจำนวนเต็ม 80 ราย
  (เสริมเต้านมฟรี เฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง คือผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือผ่าตัดไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี)
  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2419-4974-5

  2.โรคอ้วน – เต็ม
  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2419-8005-6

  3.ภาวะลิ้นติด – ยังไม่เต็ม จากจำนวนเต็ม 800 ราย
  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2419-8070 และ 0-2419-8319

  4.ศัลยกรรมต่อหลอดเลือดแดง และดำ เพื่อการฟอกเลือดระยะยาว ยังไม่เต็ม จากจำนวนเต็ม 80 ราย
  สอบถาามเพิ่มเติม โทร.0-2419-8021

  5.ภาวะแขนขาบวมจากทางเดินน้ำเหลืองอุดตัน – เต็ม
  สอบถามรายละเอียด โทร.0-2419-8002

  *คนไข้ใหม่
  ทำบัตรใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ที่ชั้น 1 เปิด 7.00 น.
  (เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบมาเพราะผู้ป่วยใช้บริการค่อนข้างเยอะ)

 9. ขาบวมจากการฉายแสง การผ่าตัดค่ะ อยากผ่าตัดท่อทางเดินน้ำเหลือง รับเพิ่มไหมคะ

  • ในโครงการรักษาฟรี เต็มแล้วครับ ลองโทรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ดูครับ โทร.0-2419-8002

  • พอจะทราบค่ารักษาพยาบาลอาการนี้หรือเปล่าคะ ว่าประมาณเท่าไหร่

  • บัตรทอง 30 บาท และบัตรประกันสังคม ฟรีนะครับ
   ถ้าจะขอย้ายไป รพ.ศิริราช ติดต่อที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ของ ร.พ.

   หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง:

   1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)

   2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรทองมีชื่ออยู่

   3. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านรับรองประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง

 10. ขอถามหน่อยนะค่ะ สามีเป็นมะเร็งลำไส้ผ่าตัดแล้วหมอให้ทานเคมี คิอ sutentบำบัดรักษามาปีกว่าแล้วปรากฏว่ายาตัวนี้ไม่มีผล อยากให้เขาไปรักษาที่ ร.พ.ศิริราช ไม่ทราบว่าจะมียาตัวใหม่อีกมัยคะ
  ขอคำแนะนำด้วยคะ

  • คงต้องไปคุยกับคุณหมอที่ศิริราชเองนะครับ ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ให้แล้วครับ
   1.มาทำบัตร ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 (ควรมาเช้าหน่อยครับคนเยอะ ก่อน 8 โมง ยิ่งดี เปิดรับถึง 11 โมง)
   2.บอกเจ้าหน้าที่ว่า ไปหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ ชั้น 3 เปิด จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 12:00น.
   3.นำแฟ้มประวัติ รายละเอียดต่างๆ ของคนไข้เก่า มาด้วยเพื่อให้คุณหมอท่านได้วิเคราะห์ ครับ

   ***แนะนำครับ***ให้พบ คุณหมอวิรุณ บุญนุช ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านมะเร็งลำไส้
   คุณหมอลงตรวจ วันจันทร์ ตั้งแต่ 9:00 – 12:00น. และคลีนิกพิเศษ วันเสาร์ ตั้งแต่ 9:00 – 12:00น

   อ่านความประทับใจผู้ป่วย ที่มีต่อ คุณหมอวิรุณ ได้จากลิงค์ ข้างล่างครับ
   http://www.jamrat.net/jamrathealth.aspx?blogid=327

   ขอให้ท่านพบแต่สิ่งที่ดีครับ
   Admin: http://donationthailand.com

 11. ขอปรึกษาค่ะอาของดิฉันมีอาการขาบวมมีอาการตั้งแต่ปี 37 ตอนนี้ยังไม่หายไปรักษากับโรงพยาบาลตามสิทธิ 30 บาท คุณหมอก็รักษาตามอาการ เวลาปวดก็ให้ทานยาแก้ปวด และให้ใช้ผ้าพันขาไว้ จะไปรักษาโรงพยาบาลอื่นทางโรงพยาบาลแจ้งว่าหากมารักษาเองจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองไม่สามารถใช้สิทธิ 30 บาทได้ และถ้าจะให้โรงพยาบาลที่กำลังรักษาอยู่ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ต้องทำอย่างไงบ้างคะ เนื่องจากตอนนี้ อาการของขาบวมมันมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีอาการปวดบ่อยมากขึ้น ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • สอบถามเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับ

   1.ควรมาพบแพทย์ ปรึกษาคุณหมอดูก่อนครับ ว่าต้องสแกนต่อมน้ำเหลือง หรือจะรักษาแนวทางอย่างไร
   ** ผู้ป่วยใหม่ **
   – มาทำบัตร ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 (ควรมาเช้าหน่อยครับคนเยอะ เปิดรับถึง 11 โมง)
   – บอกเจ้าหน้าที่ว่า ตรวจ แขนขาบวม ตึกสยามมินทร์ ชั้น 1 ห้อง 101 เปิด วันพฤหัสบดี 13:00 – 15:00น.

   2.เรื่องย้ายผู้ป่วย สิทธิประกันสังคม นำบัตร 30 บาท/บัตรทอง หรือเอกสารไปติตด่อสอบถามที่ ฝ่ายประกันสังคม ศิริราช ได้เลยครับ

   ผมอ่านจากรายละเอียดเบื้องต้น ที่ท่านพิมพ์มา ให้เจ้าหน้าที่ฟัง เขามีคำถามว่า
   1.คนไข้สแกนต่อมน้ำเหลือง หรือยัง ?
   2.”คุณหมอก็รักษาตามอาการ เวลาปวดก็ให้ทานยาแก้ปวด และให้ใช้ผ้าพันขาไว้” <<< ถ้าจุดที่พันไว้ยุบ ก็จะเป็นตรงอื่นๆต่อ คือ ถ้ายังไม่ผ่าตัดรักษา แก้ไขจุดที่อุดตัน ก็จะไม่หาย ความคิดเห็นส่วนตัว Admin Donationthailand ผมว่าไปพบแพทย์ก่อนดีกว่าครับ เรื่องเอกสารค่อยจัดการ ตามแนวทางของการรักษา

  • ขอบคุณ admin มากๆ เลยคะ ส่วนเรื่องคำถาม คนไข้ยังไม่เคยสแกนต่อมน้ำเหลืองเลยค่ะ และตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อทำเรื่องส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

 12. เรียนปรึกษาคะ
  คุณเเม่อายุ 51 ปีคะ เเต่น้ำหนักตัวอยู่ที่ 93 กก.คะ ทั้งๆที่ท่านเป็นคนที่ทานอาหารไม่เยอะคะ เเละไม่กินจุกจิกคะ
  ผลของการน้ำหนักเยอะคือเริ่มปวดที่เขาคะ เเละคุณเเม่ประสบอุบัติเหตุที่ข้อเท้าเส้นเอ็นฉีกคะ ผลคือ ทุกเช้าเท้าจะบวมมากคะ ทำให้เดินเเล้วปวดคะ
  จึงอยากจะหาทางช่วยให้คุณเเม่น้ำหนักลดลงกว่านี้คะ พอเห็นโครการจึ
  งแยกสอบถามคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง
  เเละถ้าต้องการที่จะดูเเลเรื่องความอ้วนของคุณเเม่ต้องทำอย่างไรบ้างคะ เพราะยังไม่เคยพาคุณเเม่ตรวจสุขภาพด้วยคะ

  ขอบคุณมากๆคะ

  • 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ รักษาฟรี ของ รพ.ศิริราช นี้เต็มไปแล้วนะครับ
   แนวทางการรักษาของโครงการ จะผ่าตัดกระเพาะอาหารเลยครับ
   2. รพ.พระมงกุฏเกล้า โทร 0-2354-7600-28 คุณหมอชื่อ นพ.สุทธจิต ลีนานนท์
   ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ นวัตกรรมการผ่าตัดโรคอ้วน
   http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000069539
   3. แนวทางการรักษา โรคอ้วน, การลดความอ้วน ของ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
   http://bit.ly/15veAze

  • ขอบคุณ admin มากๆ เลยคะ ส่วนเรื่องคำถาม คนไข้ยังไม่เคยสแกนต่อมน้ำเหลืองเลยค่ะ และตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดเพื่อทำเรื่องส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

 13. ขอปรึกษาหน่อยค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับ5โรครักษาฟรี …. คือว่าแม่เคยเป็นผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลศิริราชมีประกันสังคมที่นี่ แล้วป้าก็ขาดส่งประกันพอทำเรื่องใหม่มีประกันสังคมที่อุบลอยากจะย้ายมาศิริราชเหมือนเดิมแต่ว่าเต็มตอนนี้แม่พึ่งจะป่วยกลัวเป็นโรคเดิมเลยอยากจะให้แม่รักษาที่ศิริราชอ่ะค่ะพอจะมีคำแนะนำให้บ้างรึเปล่าค่ะ

  • พาผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนครับ ว่าจะมีแนวทางการรักษาแบบไหน
   เรื่องเอกสารประกันสังคม นำหลักฐานต่างๆ บัตร 30 บาท/บัตรทอง หรือเอกสารติดต่อที่ ฝ่ายประกันสังคมในวันนั้นได้ครับ
   ** ผู้ป่วยใหม่ **
   มาทำบัตร ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 (ควรมาเช้าหน่อยครับคนเยอะ เปิดรับถึง 11 โมง)

 14. คือเเม่หนูผ่าตัดที่คอ หมอบอกกระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทจึงผ่าตัดโดยใส่เเผ่นเหล็กยึดไว้ระยะเวลาหลังจากผ่าตัดก็ุ6-7เดือน เเต่อาการไม่ดีขึ้นมีเเต่ทรุดลงค่ะ ก่อนผ่าตัดเเม่หนูยังสามารถใช้วอร์คเกอร์ช่วยตัวเองได้คล่องตัวกว่าเเต่มีอาการปวดหลังบ้าง เเต่พอหลังจากผ่าตัดมาก็ยังใช้วอร์คเกอร์เเต่ไม่เเข็งเเเรงเหมือนเดิมข้อเท้าจะเดินตะเเคงเเละมีอาการปวดและชามากขึ้นถึงกับเดินไม่ได้อยากรู้ค่ะว่าเพราะสาเหตุอะไร เเละก็อยากย้ายมารักษาที่ รพ. ศิริราชต้องทำยังไงบ้างคะคือเเม่หนูมีบัตรคนพิการค่ะ ช่วยให้คำปรึกษาหนูหน่อยนะคะตอนนี้เครียดมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

  • ผมเขียน email ไปสอบถาม คุณหมอ พนมกร ท่านเป็นแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (หมอกระดูกและข้อ) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
   รอหน่อยนะครับ
   บทความต่างๆของคุณหมอพนมกร
   http://cmu2807.bloggang.com
   http://phanomgon.blogspot.com

 15. ค่ะ หนูรอคำำตอบจาก admin ยุนะคะ ยังไงขอบคุณมากค่ะ((:” ที่ช่วยหาข้อมูล

  • คุณหมอพนมกร ท่านตอบมาแล้วครับ ผมขออนุญาติยกข้อความมาเลย

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   แยกเป็น ๒ ประเด็นนะครับ

   ๑. อาการหลังผ่าตัด เกิดได้จากหลายสาเหตุมากครับ จากข้อมูลที่ให้มา คงตอบฟันธงไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุด ก็คือ แพทย์ที่ผ่าตัดให้

   ๒. สิทธิรักษาพยาบาล บัตรสุขภาพ บัตรทอง บัตรผู้พิการ ฯลฯ ตามลำดับขั้นตอน ก็ต้องให้ โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ (ระบุในบัตร) เป็นผู้ส่งต่อ ถ้าเดินทางมารักษาที่ศิริราชเอง คงต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ อาจลองโทรปรึกษา ๑๓๓๐ ก่อนก็ได้ครับ

    
   นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )
   ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ( หมอกระดูกและข้อ )

   คลินิกแพทย์พนมกร
   201 ถนนบำรุงราษฏร์ (หน้าโรงแรมเพชร) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
   โทร 055-714299

   https://www.facebook.com/phanomgon
   https://www.facebook.com/rakkamphaeng
   https://www.facebook.com/alumnikps

   http://twitter.com/phanomgon
   http://cmu2807.bloggang.com

   หนังสือ ” คำถามฮอต สกัดกระดูกเสื่อม ” ราคา ๑๕๐ บาท
   http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-02-2013&group=2&gblog=19

   หนังสือ ” รู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูก ” ราคา ๑๕๕ บาท
   http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=22-06-2009&group=2&gblog=6

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 16. อยากทราบว่า ถ้าผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่ รพ. ต่างจังหวัด แต่อยากจะขอย้ายโรงพยาบาลมารักษาตัวที่ รพ. ศิริราช เนื่องจาก รพ. ที่รักษาตัวอยู่เดิมไม่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จะได้ไหมคะ ต้องติดต่อใคร เพราะรพ.ที่รักษาอยู่เป็น รพ. ประจำอำเภอ ซึ่งทางรพ.ได้ส่งตัวไปที่ รพ. ศูนย์ในจังหวัดแต่ก็ถูกปฎิเสธการรักษาเนื่องจากหมอให้เหตุผลว่า รักษาไม่ได้เลยถูกส่งตัวกลับมาที่ รพ. เดิม ตอนนี้อยากจะย้ายไปรักษาที่ ศิริราชแต่ติดเรื่องค่ารักษา เพราะใช้บัตรทอง

 17. ถ้าจะขอย้ายไป รพ.ศิริราช ติดต่อที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ของ ร.พ. ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทาง หรือที่ ศิริราช
  หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง:
  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรทองมีชื่ออยู่
  3. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านรับรองประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง

  ผู้ถือบัตรทองสามารถขอย้ายสถานพยาบาลต้นสังกัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
  การแจ้งย้ายสามารถแจ้งที่ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทางก็ได้

  หรือ โทรศัพท์ สายด่วนสปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 18. คือพ่อรักษาโรคหัวใจมาประมาณ20-30ปี แล้วตอนนี้ก็เป็นอาการน้ำท่วมปอดบ่อยๆ พอพาไปโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ ก็รักษาเหมือนเดิมคือ ฉีดยาขับน้ำ จนรู้แนวการรักษาของหมอที่นั้นหมดแล้ว อ่ะค่ะ คือหมอรักษาตามอาการ ตรวจทุกสิ่งอย่างปกติหมด ไม่เป็นโรคไต เส้นเลือดที่ทำบอลลูนมาก็ดีไม่มีปัญหา เบาหวานคุมอยู่(ทานยา 1เม็ดต่อวัน เป็นมา 3ปี ได้แล้ว) เพิ่งจะใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ 1 เส้นมาได้สองเดือนแล้ว เพราะหัวใจโตมากๆ ตอนนี้อยากทราบว่าจะมีวิธีอื่นรักษาไหมค่ะ คือคุณหมอรักษาตามอาการ อ่ะค่ะ มีเพื่อนๆ แนะนะที่ ศิริราชการุณ ก็เลยอยากจะย้ายไปรักษาเผื่อจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้อ่ะค่ะ พ่ออายุ 68 ปีค่ะ อย่างไงรับกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ สงสารพ่อค่ะ นอนไม่ค่อยได้เหนื่อย เดือนนึงเข้า ฉุกเฉิน 5 รอบ ด้วยอาการน้ำท่วมปอด ทั้งๆที่ก็จำกัดน้ำ ไม่เกิน 2 ขวดเล็ก ขวดละ 600 mll ค่ะ

 19. ครับ คือ
  + รพ.ศิริราช คือ โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็น รพ.รัฐ ครับ
  มี ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cardiac/

  + รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คือ รพ.ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่เป็น รพ.เอกชน ครับ
  ของที่่ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มี ศูนย์รักษาโรคหัวใจ นะครับ
  http://www.siphhospital.com/th/medical-services/treatment-center/cardioangiography-center.php

 20. พอดีหนูมีปัญหาโรคอ้วนนะ พอจะมีทางรักษาไหมค่า มีญาติแนะนำมานะค่าว่าให้เข้าโครงการฟรีนะคา

 21. ช่วยแนะนำหน่อยนะค่า มีปัญหาในการดำรงชีวิตมากๆเลยค่าและช่วงนี้หนูก็กำลังจะเรียนจบ แต่หนูคงหางานไม่ได้เพราะหนูอ้วนอะค่า

 22. ช่วยแนะนำหน่อยนะค่า มีปัญหาในการดำรงชีวิตมากๆเลยค่าและช่วงนี้หนูก็กำลังจะเรียนจบ แต่หนูคงหางานไม่ได้เพราะหนูอ้วนอะค่า รู้ว่ามีการผ่าตัดกระเพราะก็เคยอย่ากให้ช่วยอะคร่า

  • โรคอ้วน โครงการรักษาฟรีเต็มแล้วครับ
   สอบถามรายละเอียด โทร.0-2419-8005-6
   ท่านเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำได้ เผื่อคุณ tray จะได้สอบถามได้อย่างละเอียด

 23. อยากทราบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเต้านม ออกทั้งเต้าค่ะเนื่องจากเป็นมะเร็งเต้านม อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ หากไม่ใช้สิทธิ์อะไร จ่ายเงินเองค่ะ

  • + ค่าใช้จ่ายประมาณคร่าวๆนะครับ 5 – 8 หมื่น บาท (ในกรณีไม่ใช้สิทธิใดๆ)
   + ต้องเข้าไปพบแพทย์ก่อนนะครับ

   เจ้าหน้าที่ ท่านบอกมาว่าค่าใช้จ่ายประเมินคร่าวๆครับ
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2419-4974-5

  • ค่ารักษาโรคอ้วน ประมาณเท่าไร ค่ะ ใช้เวลารักษาประมาณกี่เดือน แล้วต้องเข้าพักรักษากับทาง โรงพยาบาลด้วยไหม ค่ะ อยากทราบรายละเอียด มาก กว่านี้ ค่ะ ต้องติดตามได้ จากที่ไหน ค่ะ

 24. คลีนิคโรคอ้วน ของทาง รพ.ศิริราช เปิดทุกวันอังคาร ครับ
  โทร. 02-419-7351 (ทำการวันอังคาร)

  ผมโทรมา 2 วันแล้ว จะสอบถามให้
  ยังไม่สามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ

  แต่ไปพบคุณหมอ เผื่อปรึกษาแนวทางและรายละเอียดต่างๆ
  ได้เลยนะครับ ที่ คลีนิคโรคอ้วน เปิดเฉพาะวันอังคาร

  ** ผู้ป่วยใหม่ **
  – มาทำบัตร ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 (ควรมาเช้าหน่อยครับคนเยอะ)
  – บอกเจ้าหน้าที่ว่า คลีนิคโรคอ้วน

 25. ขอสอบถามครับ คุณพ่อหมดสติไปตั้งแต่เมื่อไรไม่ทารบรู้อีกทีรุ่งเช้าของอีกวันนำตัวส่งโรงงพยาบาลใกล้บ้านแพทตรวจอาการบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตัน นอนรักษาตัวมา 2 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์บอกว่ารักษาไม่หาย ตอนนี้นอนให้ออ็กซเยน พอมีทางรักษาให้หายไหมครับ ถึงจะไม่เหมือนเดิมก็ขอให้รู้เรื่องบ้างก็ยังดีครับ ทุกข์ใจมากครับ ถ้าจะย้ายมาที่ ศิริราชค่าใช้จ่ายเท่าไร ตอนนี้รักษาบัตร 30 บาท รบกวนด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูง

  • ไม่ทราบลองไปที่ สถาบันประสาทวิทยา หรือยังครับ
   http://www.pni.go.th/pnigoth/
   ที่นั่นมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับ ไปปรึกษาคุณหมอดูก่อน เผื่อมีแนวทางที่ดีครับ
   ผมเคยไปที่นี่เหมือนกัน คนไข้ค่อนข้างเยอะ แนะนำไปเช้าหน่อย แต่คุณหมอมีหลายท่านครับ
   ให้บริการอยู่หลายห้องตรวจ
   โดยขั้นตอนคือ
   1. ทำบัตร
   2. สัมภาษณ์เบื้องต้น คือคุณพยาบาลจะถามเราเลยครับว่าเป็นอะไร อาการยังไง
   ให้บอกทุกอย่างให้ละเอียดครับ และคุณพยาบาลจะให้พบแพทย์ที่เหมาะสมกับคุณ
   ถ้าอาการหนักมากหรือผู้สูงอายุ ก็จะได้คิวก่อน
   3. นั่งรอพบแพทย์
   สถาบันประสาทวิทยา
   312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
   โทร. 02-306-9899

 26. พ่อเป็นหัวใจ แพทย์รพค่ายวชิราวุธส่งตัวไปรักษารพศิริราช จะต้องทำไงบ้างคะ แพทย์หัวใจออกตรวจวันไหนคะ

  • มีแพทย์ลงตรวจทุกวันจันทร์-ศุกร์ ครับ
   หน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ตึกสยามินทร์ ชั้น 1 ห้อง 101
   เวลา : 09.00-12.00 น.
   หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2419 7355
   โรค ศัลย์หัวใจและทรวงอก
   วันจันทร์ อ.ปรัญญา สากิยลักษณ์
   วันอังคาร อ.ธีรวิทย์ พันธุ์ชัยเพชร, อ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
   วันพุธ อ.ถาวร ทรัพย์ทวีสิน, อ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์
   วันพฤหัสบดี อ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง, อ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
   วันศุกร์ อ.สมชาย ศรียศชาติ, อ.วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร

   ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
   http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/cardiac/
   + รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คือ รพ.ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่เป็น รพ.เอกชน ครับ
   ของที่่ ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มี ศูนย์รักษาโรคหัวใจ นะครับ
   http://www.siphhospital.com/th/medical-services/treatment-center/cardioangiography-center.php

 27. สวัสดีคะ. ลุกสาวเปน. ต่อมน้ำเหลืิงอักเสษ มีลุกเล้กๆๆตามหลังหูและท้ายท้อม. ประมาน9ลูก คล่ำดุ มันก้อนเล้กๆ คะ. ประมานไม่ไม่เกิน1เซน ไปหาหมอืี่คลีนิค. มา ก้ให้ยาเเก้อักเสษ. มาทาน. ไม่ยุบเรย. กังวลสุดๆๆ คะ. อยากพาลุกไปรักษา. จะ ัตรายมั้ย0933758556

  • ต่อมน้ำเหลืองอักเสบ… มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตค็อกคัส และสแตฟฟีโลค็อกคัส ซึ่งลุกลามมาจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียของผิวหนังในบริเวณใกล้เคียง เช่น บาดแผลอักเสบ ผิวหนังอักเสบ

   การรักษา… ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเฉียบพลัน ให้ยาแก้ปวดลดไข้ และยาปฏิชีวนะ เช่น เพนวี , คล็อกซาซิลลิน หรือ อีริโทรไมซิน ควรใช้น้ำอุ่นจัดๆ ประคบ และยกแขนขาส่วนที่อักเสบให้สูง ถ้าดีขึ้นควรให้ยาปฏิชีวนะจนครบ 10 วัน แต่ถ้าไม่ดีขึ้นใน 3 วัน ควรส่งโรงพยาบาล อาจเป็นเพราะยาไม่ได้ผลหรือเกิดจากสาเหตุอื่น ในรายที่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรัง ไม่ต้องให้การรักษาแต่อย่างไร ยกเว้นให้การรักษาโรคติดเชื้อในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นต้นเหตุ เช่น แก้ไขปัญหาฟันผุ หรือคออักเสบ เป็นต้น

   ถ้ายังไม่ดีขึ้น ควรไปโรงพยาบาลครับ

 28. พี่ Admin ค่ะ หนูอยากจะขอคำแนะนำค่ะ ตอนนี้หนูอายุ 28 ปี เป็น มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง เริ่มรู้ตัวว่าเป็นตั้งแต่ปี 2554 และได้ทำการรักษามาตลอดโดยการทานยามาเรื่อยๆ แค่ทานยาปะทังชีวิตไปเรื่อยๆ โดยใช้สิทธิการรักษา 30 บาท ตลอดมา จนมาถึงต้นปี 2557 นี้ ก็ยังไม่หายและผลเลือดก็ผิดปกติมากขึ้น จนหมอที่ทำการรักษาประจำให้เปลี่ยนจากสิทธิ 30 บาท เป็นสิทธิประกันสังคม และก็เปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นให้ทาน ผลเลือดคือ ไม่ดีขึ้นเลย เกล็ดเลือดหนูผิดปกติมากขึ้น อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน และตอนนี้ชนิดมะเร็งของหนูจากเมื่อก่อนเป็นชนิดเรื้อรังอยู่ที่ 3% แต่ผลตรวจที่หมอบอกเมื่อวานนี้ ชนิดมะเร็งของหนู กลายเป็นชนิดเฉียบพลันไปแล้ว อยู่ที่ 72% ผ่านไปเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ ตอนนี้หนูเองก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลรอเอาเกล็ดเลือดออก ทำแบบนี้ทุกๆครั้งที่มาหาหมอ หากหนูอยากหายขาดโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างที่หมอบอก หนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ ถามหมอ หมอบอกให้ติดต่อทางโรงยาบาลที่เราจะไปรักษาต่อ พอโทรไปถามโรงพยาบาลที่จะรักษาต่อ เค้าก็บอกให้ทางโรงพยาบาลที่หนูรักษาอยู่ส่งตัวไป หนูไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน สับสนและกังวลไปหมด ช่วยหนูด้วยน่ะค่ะ 0843445551 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  • ขออภัยที่ตอบช้านะครับ
   ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ

   ถ้าจะขอย้ายไป รพ.ศิริราช ติดต่อที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ของ ร.พ. ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทาง หรือที่ ศิริราช
   หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง:
   1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)
   2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรทองมีชื่ออยู่
   3. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านรับรองประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง

   ผู้ถือบัตรทองสามารถขอย้ายสถานพยาบาลต้นสังกัด ได้ปีละ 2 ครั้ง
   การแจ้งย้ายสามารถแจ้งที่ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทางก็ได้

   หรือ โทรศัพท์ สายด่วนสปสช. 1330 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 29. พี่ชายดิฉันเป้นปานดำบนหัวครึ่งหัวเลยคะ ไม่ทราบว่าค่ารักษาผ่าตัดแพงไหมค่ะ
  รบกวนช่วยตอบกลับดัวยค่ะ

 30. โรงพยาบาลศิริราชนัดแม่ผ่าตัดท่อน้ำเหลืองบอกต้องรอคิว2ปีตอนนี้เลยเวลามา2ปีกว่าแล้วแม่ก้ปวดขาตลอดอยากได้เบอร์เพื่อสอบถามเรื่องคิวนัดผ่าตัดค่ะ

  • โทรไปที่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด โทร.0-2419-8002
   หรือต่อ 7839,9670 ครับ

 31. โครงการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมฟรีให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเต็มหรือยังคะ

  • น่าจะเต็มแล้ว เพราะโครงการผ่านมานานแล้ว ลองสอบถามที่
   โทร.0-2419-4974-5 คุยกับเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งปัญหาของเราไปเลยนะครับ เขาจะแนะนำว่าต้องทำอย่างไร

 32. ตอนนี้ยังรับผ่าตัดกระเพาะฟรีไหมคะ

 33. โครงการรักษา 5 โรคยังมีอยู่มั้ยคะ แม่ดิฉันขาบวม หลังจากที่ไปฉายรังษีเพราะเป็นมะเร็งปากมดลูก รักษามะเร็งหายก็จริงแต่ขาบวมใหญ่มากทุกวันแม่เดินลำบาก วันไหนที่มีผื่นสีแดงออกตามขาที่บวมจะทำให้แม่เป็นไข้ทุกครั้ง ไปรพ.ของรัฐก็เอายาสลายลิ่มเลือดให้ทานแต่ไม่เห็นได้ผลและก็บอกผู้ป่วยว่าอาการแบบนี้ไม่มีทางหายคืออะไรคะได้ยินแล้วตกใจมากค่ะและเวลามีอะไรทิ่มแทงน้ำเหลืองจะไหลออกมาแทนเลือด พอเห็นโพสนี้ในเพสเลยอยากทราบว่าโครงการนี้มีอยู่มั้ยคะ อยากให้แม่หายสงสารแม่ค่ะช่วยหน่อยนะคะ

  • โครงการนี้ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2012 ครับ อาจจะปิดไปรับไปแล้ว แต่ผมจะสอบถามให้นะครับ

 34. ผมเป็นโรค ต่อมน้ำเหลืองอุดตันที่ขา ตั้งแต่อายุ7-8ปี ตอนนี้อายุ22แล้ว
  ถ้าทำเรื่องส่งตัวไปรักษาที่ ศิริราช จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คับ

 35. อยากสอบถามค่ะ พ่อมีทะเบียนบ้านอยุ่ในเขตบางกอกน้อย เป็นระยะเวลามากกว่า 7ปี แต่ไม่ได้ไปยื่นขอใช้สิทธิ์บัตรทองของร.พ.ศิริราช ตั้งแต่ยุคแรกๆ เนื่องจากท่านอายุมาก และไม่มีความรุ้ ตอนนี้เริ่มเจ็บป่วย แต่สิทธิ์บัตรทองร.พ.ทุติยภูมิ ที่ได้ ณ ตอนนี้ อยุ่ไกลบ้านมาก ย่านสุขสวัสดิ์ ไม่สะดวกการเดินทางและพ่อเองก้อเดินไม่ค่อยไหว รวมถึงมีฐานะไม่ค่อยดี มีปัญหาค่าใช้จ่ายการเดินทาง เวลาไปตรวจซึ่งที่พักอาศัยปัจจุบันอยุ่ไม่ไกล ร.พ ศิริราช ใช้เวลาประมาณ 15 นาที มีความเป็นไปได้ที่จะขอย้ายสิทธิ์เพื่อมารักษาในร.พ.ที่ใกล้ที่พักได้มั้ยคะ หรือ ร.พ.ศิริราช จะมีการเปิดสิทธิ์เพิ่มบ้างมั้ยคะ

LEAVE A REPLY