ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านแพะ

ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านแพะ

890
0
SHARE

ร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านแพะ
วัดบ้านแพะ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๑๒ จนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า ๕๔๓ ปี เป็นวัดที่ห่างไกลความเจริญอยู่กลางทุ่งนา
มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ทั้งนี้ท่านพระครูยังขาดจตุปัจจัย ในการสร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นที่ประกอบสังฆกรรม ของพระสงฆ์
เช่น การสวดปฏิโมกข์ การบวชนาค การปวารณา การทำวัตรสวดมนต์ รวมทั้งเป็นสถานที่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากมาย
โดยใช้งบประมาณในการสร้างพระอุโบสถครั้งนี้ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาท)
 
วัดบ้านแพะ
 
อานิสงส์ของการสร้างพระอุโบสถวัดบ้านแพะ
ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัวเปรียบเหมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย
ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุง พระศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นท่ีเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดเพราะอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระ
ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เพราะอุโบสถนอกจากจะเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระแล้วยังเป็นที่ทำ
กิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญต่างๆจึงก่อเกิดอานิสงส์อย่างหาประมาณมิได้
 

โอนเงินร่วมทำบุญ บัญชีชื่อ อาจารย์ณัฐวัสส์ รุ่งเพ็ชรมณี
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 758-2-83138-0 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
สอบถามรายละเอียดโทร 08 9669 6558
 
วัดบ้านแพะ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
 
ที่มา

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY