ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา

ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา

642
0
SHARE

ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา ศธ.-มส.นำร่องโรงเรียนดีศรีตำบล 6 พันแห่ง

โครงการ “กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด” โดยเน้นการปฏิบัติธรรม นำการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด ขจัดทุจริต คอรัปชัน
 
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษารอบใหม่จะต้องแก้ไขใน ๒ เรื่องใหญ่อย่างเร่งด่วน คือ การคอรัปชัน
และปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ความน่าเชื่อถือ ความดีงาม ความโปร่งใสของ ศธ.ที่สั่งสมมานานหมดไป
เพราะขณะนี้ ศธ.ถูกกล่าวหาในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนสอบ O-Net ตกต่ำ การสอบครูมีการเรียกรับเงินทอง มีการขายข้อสอบ
การสอบ เลื่อนขั้น เลื่อนวิทยฐานะ
 
ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา
 
ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา
 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง นิสัยดี มีวินัยมีความเคารพ รักบุญกลัวบาป และทุกหย่อมบ้านปลอดยาเสพติด อบายมุข และคอร์รัปชัน
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงร่วมมือกับมหาเถรสมาคม (มส.) กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)
จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม ภายใต้นโยบายหลัก ศธ.คือ “ปฏิบัติธรรมนำการศึกษา
ให้แก่ผู้บริหาร และครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยปีนี้ได้อบรมในโรงเรียนดี
ศรีตำบล กว่า 6,500 แห่ง จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.กว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายผลในโรงเรียนอื่นในปีต่อๆ ไป
โดยขณะนี้ได้อบรมผู้บริหารและครูไปแล้วกว่า 70,000 คน ซึ่งครูที่เข้ารับการอบรมจะได้กลับไปอบรมพัฒนาเด็กตามนโยบายต่อไป
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY