ศิริราช ๙ มงคล

ศิริราช ๙ มงคล

819
0
SHARE

โครงการ “ศิริราช ๙ มงคล” เพื่อสมทบทุน “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
ศิริราช 9 มงคล
 

 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช และประชาชน ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล http://www.si.mahidol.ac.th/th/SMI/index.html
ให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่ช่วยดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย และช่วยบรรเทาความแออัดของจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกมารับบริการ และมีผู้ป่วยในที่พักรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ และเพื่อให้สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชมีศักยภาพทั้งด้านวิจัย การศึกษา
และการบริการในการแข่งขันกับนานาชาติในอนาคต
 
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ในโครงการ “ศิริราช ๙ มงคล” โดยบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา
หรือบริจาค ๙๙๙ บาท โดยบริจาคครั้งเดียวครบจำนวน และบริจาค ๙ ครั้ง ๆ ละ ๑๑๑ บาท ทางคณะกรรมการโครงการฯ
พร้อมรับบริจาคจากผู้มีศรัทธาในการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีลำดับที่ ๘๕ ได้)
 
ทั้งนี้ ผู้บริจาคตั้งแต่ ๙๙๙ บาท โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาการโอนเงินเพื่อขอรับของที่ระลึกพระราชทานได้ที่
สำนักงานดำเนินการหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช อาคารสยามินทร์ ชั้น ๗ ห้อง ๗๐๓๔ โทร. ๐ ๒๔๑๙ ๙๑๖๘-๖๙
ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY