งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

1062
0
SHARE

งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยกำหนดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์ การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีทอดผ้าป่า และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 
งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีเปิดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ และพิธีบวชเนกขัมมปฏิบัติ
ณ โดมสวนธรรมพุทธมณฑล โดยมี พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จากนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศการปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ โดย พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
 
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป
ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล
จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป
ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ มณฑลพิธีลานหน้า องค์พระประธานพุทธมณฑล
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป
ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสวดมหาสันติงหลวง และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล
โดยมี พระเทพโมลี เจ้าคณะเขตดุสิต (ธ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป
ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้ที่เข้ารับการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 
โอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร. ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๒, ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓
 
Download: ร่างกำหนดการ http://www.onab.go.th/attachments/6621_3-7-12-55d.pdf
 
แหล่งที่มา: http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6621:2012-11-22-08-33-02&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY