บริจาคแว่นกันแดด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาและผู้ด้อยโอกาส

บริจาคแว่นกันแดด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาและผู้ด้อยโอกาส

955
0
SHARE

โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย
 
ร่วมบริจาคแว่นกันแดดให้กับสภากาชาดไทย และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการบริจาคดวงตา การถนอมดวงตาแก่ประชาชน
เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำแว่นกันแดดส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อดวงตา
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจและมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม
 
บริจาคแว่นกันแดด
 
โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย
โดยร่วมรณรงค์รับบริจาคแว่นตากันแดด ณ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือ
ได้รับอุบัติเหตุทางตาจากการประกอบอาชีพ อาทิ การเกษตรกร คนงานในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคของดวงตา และประชาชนทั่วไป
 

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งแว่นตากันแดดที่ต้องการบริจาคได้ทางไปรษณีย์และหน่วยงานที่ต้องการ
ร่วมโครงการสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2252-8131-9 , 0-2252-8181-9, ต่อศูนย์ดวงตา ตลอด 24 ชั่วโมง
0-2256-4039 , 0-2256-4040 , 081-9025938 ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรสาร : 0-2252-4902 และ www.eyebankthai.com
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY