บริจาคดวงตาและแว่นตากันแดด

บริจาคดวงตาและแว่นตากันแดด

1113
0
SHARE

บริจาคดวงตาและแว่นตากันแดด

โครงการบุญตา

หนึ่งในโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย

รับบริจาคแว่นตากันแดด

 
บริจาคดวงตาและแว่นตากันแดด
 
บริจาคดวงตา บริจาคแว่นกันแดด
 

บริจาคดวงตา บริจาคแว่นกันแดด
 
 
โครงการบุญตา เป็นโครงการฯที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ครบ 48 ปี และตรงกับ 48 ปี ของการก่อตั้งบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
 
จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ 48 ปีตลอดปี 2556 นี้โดยการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา
ตลอดจนให้ข้อมูลเรื่องการดูแลถนอมดวงตา และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาฯ และบริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจที่มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ยังเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคแว่นตากันแดด
และนำแว่นตากันแดดที่บริจาคส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือได้รับอุบัติเหตุทางตาจากการประกอบอาชีพ
อาทิเช่น คนงานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกร เป็นต้น และผู้ป่วยโรคของดวงตา ประชาชนทั่วไป
 
 
บริจาคดวงตา บริจาคแว่นกันแดด
 

บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ บุญตา
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคดวงตาและแว่นกันแดดให้กับผู้ป่วยและผู้ยากไร้
ณ ร้านหอแว่น และ Better Vision ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี
 
ผู้ที่สนใจที่จะบริจาคแว่นตากันแดด และแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
สอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564039-40
และบริจาคได้ที่ บริษัท หอแว่น กรุ๊ป จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY