บริจาคหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

บริจาคหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

1980
5
SHARE

รายงานการบริจาคหนังสือ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว

เว็บไซต์ Donationthailand.com ได้ประชาสัมพันธ์ การขอรับ บริจาคหนังสือ
เมื่อวันที่ 27/02/2013 ผ่านทางเว็บไซต์ Donationthailand.com และทาง Facebook
ณ วันนี้ 11/06/2013 ผมได้รับ email จากท่านผู้อำนวยการ ขอบคุณทุกๆท่าน จึงขอยกข้อความของท่าน บางส่วนมาดังนี้

 

มาถึงวันนี้ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนคำแก้วจัดทำเสร็จแล้ว มีหนังสือซึ่งได้รับการบริจาค 2 พันกว่าเล่ม
ผู้บริจาค 80 กว่าราย ทั้งในและจากต่างประเทศ บริจาคชั้นวางหนังสือ 3 ที่ (ถ้าท่านใดจะบริจาคเพิ่มก็ยินดีรับ นะครับ)
ผมขอขอบพระคุณท่านที่ร่วมบริจาคเงินสร้างห้องสมุด บริจาคหนังสือ บริจาคชั้นวางหนังสือ (ตามบัญชีที่แนบ)
ผมขออนุญาตเผยแพร่ภาพพิธีเปิดใช้อาคารห้องสมุดร่วมใจ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี รวมถึงท่านนายก อบต.สังเม็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ (ผมเป็นเลขานุการกลุ่มด้วย) ผู้ใหญ่บ้าน อบต. คณะกรรมการสถานศึกษา และพี่น้อง
ประชาชนจากหมู่บ้านเขตบริการ
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง ขอให้ทุกท่านตลอดถึงบุตรหลาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
มีสติปัญญาที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นกำลังที่สำคัญของสังคม ประเทศชาติสืบไป

ขอบคุณมากครับ
นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
โทร 081-9662932
 
 
ภาพพิธีเปิดใช้อาคารห้องสมุดร่วมใจ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
 
20130607_082823 (Custom)
 
20130607_094841 (Custom)
 
20130607_081204 (Custom)
 
20130607_095035 (Custom)
 
20130607_082230 (Custom)
 
20130607_081219 (Custom)
 
20130607_073727 (Custom)
 
20130607_083025 (Custom)
 
20130607_073722 (Custom)
 
ภาพ025 (Custom)
 
ภาพ024 (Custom)
 
ภาพ026 (Custom)
 
ภาพ023 (Custom)
 
ภาพ018 (Custom)
 
 
รายนามผู้บริจาค
1. คุณจิรัชยา นิทัศนานนทชัย
2. คุณทัศนีย์ ใจดีและคุณสมใจ ใจดี, คุณมาโนช เวียงแก้ว
3. คุณอุษา ฤทธาภิรมย์
4. คุณจีราพรรณ สิมาวงศ์
5. คุณวินตภัทร์ วัฒนะนิรันดร์
6. คุณฐิติมา อนันนุสิทธิ์
7. คุณพิชชานันท์ เจียรยงจรัส
8. คุณกิตติรเนศ
9. คุณชวิศาอุปัติศถุงค์
10. คุณกัญญารัตน์ รัชตศรีประเสริฐ
11. คุณดาวพรศุกร์
12. สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. คุณสุจินต์
14. คุณพงศกร เล็งดี
15. คุณพิสิษฐ์ ศิริอังคาวุธ
16. คุณอนุสสรา โพธิเสถียร
17. บริษัท วาณิชสตีล
18. คุณดุจฤดี ฐิตวัฒนะสกุล
19. คุณณภัทร อังคะสุงผกา
20. คุณเมตตาคุณ หาญยุทธ
21. คุณ Naphat Srtisara
22. คุณชัยวัฒน์อหันทริก
23. คุณสุจินต์ แก้วอำไพ
24. คุณวรัทยา อัศวโฆศุภาลัย
25. คุณศันสนี งามณรงค์กิจ
26. คุณภัทรสุดา ชัยศัตรา
27. เกณิกา กรีภานุเคราะห์
28. คุณพัชรินทร์ อิทธิวัฒนา
29. คุณพรชิตา เสาจู
30. คุณฉวีวรรณ ไกรวาส
31. คุณกรัณฑ์ศรี ปราโมชร์
32. คุณกรณรัสย์
33. คุณขนิษฐา ดอกพวง และ คุณนวลจันทร์ ยงค์ประพันธ์
34. คุณวัลภา มากบัว
35. คุณธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ
36. คุณชัยวัฒน์ อหันทริก
37. คุณอาภาภรณ์ สุขหอม
38. คุณวณิชช์ ตรีพิชพันธ์, คุณวาริท ตรีพิชพันธ์, คุณพรวชกร ตรีพิชพันธ์
39. คุณปัทมา สงค์รอด
40. คุณดลชา
41. คุณกิติชัย เตชฌ์โนกุล
42. คุณอลิสา ฉัตรานนท์
43. คุณวีรภา เข็มเพ็ชร
44. คุณนุชนารถ ไชยสิทธิ์
45. คุณกันต์กวี ชูกิจเกษม
46. คุณอโนชา ชื่นชอบ
47. คุณดุษณี ผุยหนองโพธิ์
48. คุณนิตยา พจน์ทวิเกียว
49. คุณสวรินทร์ โอวาทิตสกุล
50. คุณนวรัตน์ โฆมานะสิน
51. คุณอรณลักษณ์ กระจ่าง
52. คุณอนัญญา รติกรวรากุล
53. คุณฉวีวรรณ ไกรวาส
54. คุณสดศรี ศุปะพันธ์
55. คุณช่อปิติ ดุสแซร์
56. บริษัท ไทยเพชรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)
57. คุณนฤมล
58. คุณพรพรหม จันทรา
59. คุณนรินทรี อัครโชตินิชัย
60. คุณชญาดา บุญยืน
61. คุณวิมัลลา บุญศิริ
62. คุณกิติคุณ คัมภิรานนท์
63. คุณนิธิวดี ประกอบกิจ
64. บริษัท DestinationAsia(Thailand) Ltd
65. คุณชาตรี คุณแดงคำรน เจียเม้งนนท์
66. คุณณัฏฐ์ทิตา เกสตรีวัฒน์
67. คุณสุนิศา
68. คุณสุทธิญา ศิริชัยวัฒน์
69. คุณจิรัชญา พินิเจนตรี
70. คุณธีธัช ปังศรีนนท์
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

5 COMMENTS

 1. ท่านใดสนใจร่วมบริจาคหนังสือ ส่งไปที่อยู่นี้ครับ
  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
  ติดต่อสอบถาม
  คุณสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว โทร 081 – 966-2932
  http://bit.ly/15qSO4F
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=472538122834426&set=a.238995456188695.58984.228389147249326&type=1&theater

 2. โรงเรียนได้รับบริจาคหนังสือมามากเลยครับ ขณะนี้ติดพัดลมให้
  นักเรียนและคุณครูได้อ่านหนังสือเรียบร้อยแล้ว

  โรงเรียนใคร่ขอความเมตตา ท่านใด(บริษัท/ห้างร้าน)ที่มีชั้นวางหนังสือ จะเป็นมือ 1 หรือมือ 2 (ขอเป็นแบบเหล็กและถอดประกอบได้)
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยบริจาคด้วยครับ
  ขอบพระคุณท่านมากครับ

 3. คือมีหนังสือเรียนของลูกๆทุกปีอยากเอาไปบริจาคแต่ไม่ทราบว่าจะบริจาคได้ที่ไหน

  • ที่นี่ครับ

   1.โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
   ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
   http://bit.ly/15qSO4F

   ********************************

   ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
   บริจาคด้วยตนเอง จันทร์ – ศุกร์ เวลาราชการ
   หรือส่งไปรษณีย์ ไปที่
   ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
   ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
   โทร.02-201-5717

   ********************************

   ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า
   ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า ม.5 ต.หนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
   http://on.fb.me/16GXV17

LEAVE A REPLY