สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม

สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม

1774
1
SHARE

สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมหานาม

เหตุด้วยศาลาปฏิบัติธรรมหลังเก่า วัดมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในปัจจุบันได้มีการชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากสร้างและใช้งานมาแล้วนานกว่า ๒๐ ปี ทางคณะกรรมการวัดมหานามพยายามซ่อมแซมมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อมีฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นศาลาจนใช้งานไม่ได้ วัดมหานามจำเป็นต้องสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ขึ้นมา
โดยยกตัวศาลาปฏิบัติธรรมให้มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ตลอดจน การใช้งานในรูปแบบเอนกประสงค์
ทั้งกิจกรรมของทางคณะสงฆ์, ทางราชการ, ตลอดจนการประชุมต่างๆ ของชุมชนตลอดทั้งปี
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
ในการนี้ คณะกรรมการวัดมหานามได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยได้เงินจากการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประมาณ ๘๕๑,๐๐๐ บาท ซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณอีกเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
หลังใหม่นี้จนแล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการวัดมหานามได้ประเมินงบประมาณในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทางวัดมหานามจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีจิตศรัทราในด้านพระพุทธศาสนาจากทุกภาคส่วน
ทั้งราชการและเอกชน เพื่อที่จะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดมหานามหลังใหม่นี้ให้แล้วเสร็จ
และสามารถเปิดใช้งานในทางเอนกประสงค์สืบไป
 
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานามหลังนี้
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมบุญได้ที่ พระนพดล วชิรวํโส เหรัญญิก วัดมหานาม โทร 086-1234229

ช่องทางบริจาค
ชื่อบัญชี วัดมหานาม
ธนาคารธนชาต สาขาอ่างทอง
เลขที่บัญชี 363-2-14087-6

หรือติดตามรายละเอียดการดำเนินงานได้ที่
https://www.facebook.com/WadMhaNam
 
 

รูปแบบศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานามที่จะดำเนินการสร้าง

รูปแบบศาลาปฏิบัติวัดมหานาม ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานสาธารณะประโยชน์โดยเฉพาะ โดยมีลักษณะของตัวศาลาปฏิบัติธรรม
ดังนี้ มีขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ตัวศาลาแบ่งออกเป็น ๒ ชั้นเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตัวโครงสร้างใช้ ปูน
เป็นหลักเพื่อความคงทนของศาลาและยังสามารถต่อเติมความสูงเพิ่มขึ้นได้ ประดับด้วยงานไม้สัก โดยมี วงกบ-ประตูบานเฟี้ยมผลิต
จากไม้สักล้อมตัวศาลา สามารถเปิด-ปิด เพื่อการใช้งานต่างๆ เช่น การประชุม เป็นต้น กันสาด
ทำจากวัสดุไม้สักทั้งสิ้นเพื่อความสวยงามของตัวศาลา และชั้น ๒ เปิดโล่งโดยจะมีศาลาขนาด ๔ x ๔ เมตร ๑ หลัง
เหมาะที่จะใช้ปฏิบัติธรรม หรือนั่งกรรมฐาน เป็นต้น เนื่องจากวัดมหานาม เป็นวัดที่มีความสงบ
ร่มรื่นเป็นอย่างมากและได้มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี
ทางวัดมหานาม จึงได้รับการคัดเลือกให้ตั้งเป็น สถานปฏิบัติธรรม แห่งที่ ๗ ประจำจังหวัดอ่างทอง
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
สร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดมหานาม
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

LEAVE A REPLY