บริจาคเลือดสัตว์เลี้ยง

บริจาคเลือดสัตว์เลี้ยง

2154
2
SHARE

บริจาดเลือดสัตว์เลี้ยง สุนัข หมา แมว

สัตว์โลกทุกชีวิตย่อมมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย ในเมื่อคนเรายังป่วย ต้องการใช้โลหิตหรือเลือด เพื่อทำการรักษา
น้องหมา เจ้าแมวเหมียว หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ย่อมต้องการเช่นกัน
บริจาดเลือดสุนัข แมว
ดังนั้น หน่วยงานธนาคารเลือดของสัตว์เลี้ยง จึงเกิดขึ้น เพื่อจัดเก็บและสำรองเลือดในรูปแบบผลิตภัณฑ์เลือดชนิดต่างๆ เช่น

 • เลือดสดและเลือดแช่เย็น (Whole blood)
 • เม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Packed Red Cells) นำไปใช้ในกรณีโลหิตจางอย่างรุนแรง
 • น้ำเลือด (Plasma) นำไปใช้ในกรณีสัตว์ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด โรคเลือดบางชนิด ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ หรือกรณีพิเศษอื่นๆ

เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะหรือความต้องการใช้เลือดแต่ละประเภททั้งยังเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาความก้าวหน้าของการถ่ายเลือดต่อไป

คุณสมบัติผู้บริจาค

 1.  สุนัขหรือแมวจะต้องมีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 1- 6 ปี ไม่จำกัดเพศและพันธุ์
 2.  น้ำหนักมากกว่า 20 กก.ในสุนัข และมากกว่า 5 กก.ในแมว
 3. มีประวัติการทำวัคซีนครบ
 4. ปราศจากโรคติดต่อทางเลือด เช่นโรคพยาธิเม็ดเลือด โรคแท้งติดต่อในสุนัข พยาธิหนอนหัวใจและ
  โรคติดเชื้อไวรัสในแมว เป็นต้น
 5. ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ในระยะ 1- 2 เดือน
 6. ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง กรณีที่มีโรคประจำตัวโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนบริจาค
 7. ในกรณีที่ทำวัคซีนประจำปี ควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ 3 สัปดาห์ก่อนนำสุนัขมาบริจาค
 8. ไม่มีเห็บหมัด หรือโรคผิวหนัง
 9. สุขภาพฟันดี ไม่มีคราบหินปูน

วิธีการบริจาค

 • ในการบริจาค 1 ครั้ง จะเก็บเลือดประมาณ 350 มล. ซึ่งเท่ากับ 1 ยูนิต โดยปกติสัตว์เลี้ยงของเราสามารถให้เลือดได้ถึง 10 – 20 มล.
  ต่อน้ำหนักตัว 1 กก.
 • สามารถบริจาคได้ทุกๆ 5 เดือน
 • ก่อนที่จะบริจาค สัตวแพทย์จะตรวจสุขภาพ โดยซักประวัติการทำวัคซีนและเก็บเลือดไปตรวจสุขภาพในเบื้องต้น
 • เมื่อทุกอย่างพร้อม คุณหมอจะโกนขนบริเวณคอและฆ่าเชื้อ (ในกรณีที่สุนัขขนยาวอาจมองไม่เห็นบริเวณที่โกนเลยก็ได้)
  โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุนัข
 • หลังจากบริจาคเลือดแล้ว สุนัขจะได้รับสารน้ำทดแทนในปริมาณใกล้เคียงกับที่สูญสียน้ำไป (หรืออาจไม่จำเป็นต้องรับก็ได้)

* หมายเหตุ : ก่อนนำสุนัขหรือแมวของท่านมาบริจาคเลือด กรุณางดอาหารเช้าก่อนการบริจาค

บริจาคเลือด หมา แมว

บริจาคเลือดแล้ว…ได้อะไร?

 1. ร่างกายของสุนัขและแมวจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมา ทำให้สุขภาพแข็งแรง
 2. ได้รับการตรวจเลือดและเช็คสุขภาพประจำทุกๆ 4 – 5 เดือน ในกรณีที่ผลเลือดผิดปกติทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้เจ้าของทราบทันที
 3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบริจาค และจะได้รับยาบำรุงเลือดพร้อมของที่ระลึก
 4. ได้รับบัตรประจำตัวผู้บริจาคเลือด
 5. ได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เลี้ยง หรือบางกรณีสัตว์เลี้ยงของท่านอาจมีเหตุจำเป็นต้องการใช้เลือดเอง
 6. ได้รับวัคซีนประจำปีฟรี ตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้บริจาคโลหิต

สถานที่รับบริจาค

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-8756-9 ต่อ 2118 และ 0-2579 – 7540 ต่อ 2329

แหล่งที่มา, ภาพประกอบ: โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

2 COMMENTS

 1. ชื่อพิทยาครับ
  ตอนนี้ทำงานท่ีเมเรียล
  กำลังทำโครงการธนาคารเลือด ร่วมกับหลายๆโรงพยาบาลสัตว์ เช่น
  จุฬา สุวรรณชาด
  อยากขออนุญาติใช้รูปน้องโกลเด้นท่ี่อยูในเวปนี้ลงในโปสเตอร์โคงการได้หรือปล่าวครับ
  ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

  • ภาพประกอบ จาก โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครับ

LEAVE A REPLY