บริจาคศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

บริจาคศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

1102
0
SHARE

บริจาค ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ หรือชื่อเดิม ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ
เป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลของสภากาชาด
 
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จุฬาลงกรณ์
สถานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตึก สก. ชั้น 14 1873 ถ.พระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 

วิธีการบริจาค
บริจาคเป็นเงิน
 
ท่านสามารถบริจาคเป็นเงิน จำนวนเท่าใดก็ได้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบัญชีใดบัญชีหนึ่งข้างล่างนี้

ชื่อบัญชี “ผู้ป่วยพิการบนใบหน้่าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์” (Account Name – “Craniofacial Patients”)
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพทย์ เลขที่ 045-503329-2
Siam Commercial Bank – Account no. 045-503329-2, Swift code = SICOTHBK
 
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน 008-0-07821-4
Krung Thai Bank – Account no. 008-0-07821-4, Swift code = KRTHTHBK
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ 018-2-94741-5
Kasikorn Bank – Account no. 018-2-94741-5, Swift code = KASITHBK
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ 147-4-71940-6
Bangkok Bank – Account no. 147-4-71940-6, Swift code = BKKBTHBK
 
กรณีต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
 
ส่งหลักฐานการโอนเงิน slip จากทางธนาคาร (กรณีไปติดต่อโดยตรงที่ธนาคาร) หรือ
หน้าเวปเพจที่สรุปผลการโอนเงิน (กรณีโอนเงินทางอินเตอร์เนต)
มายังศูนย์ฯ โดยโทรสาร 02 256 5314 หรืออีเมล์ info@craniofacial.or.th
 
เนื่องจากทางศูนย์ฯไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเอง เป็นหน้าที่ของทางสภากาชาดไทย จึงมักใช้เวลานานอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค
 
บริจาคโดยตรงเพื่อช่วยเหลือคนไข้แต่ละครอบครัว
 
เป็นอีกวิธีการที่ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยตรง โดยระบุว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยครอบครัวใด จากหน้าเวป
“ผู้ป่วยรอรับความช่วยเหลือ” ซึ่งท่านจะช่วยเหลือเขาได้นอกเหนือไปจากค่ายา ค่าผ่าตัด ไปในระยะเวลาเท่าใดก็ได้
ตามความประสงค์ และไม่มีข้อผูกมัด
 
ทางศูนย์ฯมีหน้าที่เป็นสื่อกลางแจ้งข่าวและความคืบหน้าของผู้ป่วยให้ผู้บริจาคเป็นระยะๆ
 
บริจาคเป็นวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
 
ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้โดยการซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน โดยระบุงบประมาณที่ต้องการใช้ซื้อ
หรือระบุรายการที่จะบริจาค ทางศูนย์ฯจะแจ้งรายการเครื่องมือแพทย์พร้อมราคา เพื่อให้ท่านเป็นผู้ซื้อโดยตรงจากบริษัทผู้จำหน่าย
ราคาของมีตั้งแต่ไม่กี่พันบาทจนถึงหลายแสนบาท ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็วไม่ต้องรองวดงบประมาณของรัฐ
ซึ่งไม่ทราบว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 
บริจาคสิ่งของ
ทางศูนย์ฯยินดีรับบริจาคสิ่งของ เช่น นม ผ้าอ้อม ของเล่นสำหรับผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยเด็กที่มาตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยเด็กที่นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ยินดีรับของเล่หนูขอของเล่นบ้างนทุกประเภท ทุกวัย
เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการเท่าเด็กไม่เจ็บป่วย ประสาทสัมผัสอาจบกพร่อง การมีของเล่นช่วยกระตุ้นพัฒนาการ
และทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานพยาบาล เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ วัดค่าเป็นเงินไม่ได้
 

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ 022564330
อีเมล info@craniofacial.or.th
เว็บไซต์ http://www.craniofacial.or.th
https://www.facebook.com/thaicraniofacial
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY