บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสภาพดี

บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสภาพดี

918
0
SHARE

แฟชั่นสัญจร บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสภาพดี

มูลนิธิกระจกเงา ชวนคุณร่วม บริจาคเสื้อผ้า เสื้อผ้าเด็ก รองเท้า และ บริจาคเครื่องแต่งกายสภาพดี
เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่ิ่ง 13 แห่งของประเทศไทย ในโครงการ แฟชั่นสัญจร
รับบริจาคเสื้อผ้าสภาพดี เสื้อผ้า รองเท้าที่คุณไม่ได้สวมใส่แล้ว หรือเสื้อผ้าแฟชั่นทุกสมัยที่คุณเก็บเอาไว้
แต่ยังมีประโยชน์ต่อเพื่อนผู้ขาดแคลน
 
แฟชั่นสัญจร บริจาคเสื้อผ้า
 
เสื้อผ้าที่ท่านบริจาคมาอีกส่วนหนึ่งจะนำมาระดมทุนที่ ร้านแบ่งปัน ของมูลนิธิกระจกเงา โดยนำรายได้เข้าสู่
กองทุนแบ่งปัน เพื่อใช้ในการสนับสนุนภาระกิจการทำงานของ มูลนิธิกระจกเงา
 
รายชื่อสถานสงเคราะห์ 13 แห่ง

 • สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี
 • สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จ.เชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จ.นครราชสีมา
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช
 • สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง จ.พิษณุโลก
 • สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
 • สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี ( ชาย ) จ.ปทุมธานี
 • สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี (หญิง)จ.ปทุมธานี

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-973-2236-7 , E-mail: donate@mirror.or.th

ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์
มูลนิธิกระจกเงา (แฟชั่นสัญจร) เลขที่191 ซอยวิภาวดี62 (แยก4-7) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY