โครงการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตร

โครงการปฏิบัติธรรมค่ายพุทธบุตร

509
0
SHARE

โครงการปฏิบัติธรรม (ค่ายพุทธบุตร) นักเรียน สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑

 

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิบัติธรรม (ค่ายพุทธบุตร)

ณ สวนธรรมภูสมะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อบรมโครงการปฏิบัติธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ณ สวนธรรมภูสมะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

มี นายธนัติ ขัติครุฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประจาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๕ คน

เป็นนักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ จำนวน ๑๔๐ คน และข้าราชการครู จำนวน ๒๕ คน จากโรงเรียนบ้านนาปลาจาด โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘

และโรงเรียนบ้านสบสอย กิจกรรมที่จัดเป็นการเข้าค่ายพักแรม เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกัน

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ณ สวนธรรมภูสมะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

พร้อมกับได้รับความเมตตาจากพระปลัดจิตพัฒน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสสวนธรรมภูสมะ รวมทั้งพระอาจารย์อื่น ๆ ร่วมเป็นวิทยากร

แหล่งที่มา: http://www.obec.go.th/news/17471

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY