บริจาคฝา ทำขาเทียม

บริจาคฝา ทำขาเทียม

9835
0
SHARE

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
รับบริจาค วัสดุอลูมิเนียม เพื่อผลิตขาเทียม
เช่น
1. ห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม
2. ห่วงฝาน้ำดื่ม
3. ฝาเกลียวเครื่องดื่ม
4. กระป๋องเครื่องดื่ม
5. เศษอลูมิเนียม
6. ชิ้นส่วนเครื่องจักร อะไหล่ ส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นอลูมิเนียม

 
บริจาคฝา ทำขาเทียม
 
บริจาค มูลนิธิขาเทียม
 
วัตถุประสงค์

  1. จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
  2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมด้วยวัสดุภายในประเทศให้แก่หน่วยงานที่สามารถทำขาเทียมดังกล่าวได้ เพื่อหน่วยงานนั้นจะทำขาเทียมให้ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า
  3. แจกจ่ายอุปกรณ์ช่วยเดินโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
  4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ช่างขาเทียมที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆให้สามารถทำขาเทียมตามแบบมูลนิธิฯ
  5. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมตามแบบมูลนิธิฯ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและลดการขาดดุลการค้า
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

ส่งไปที่
สำนักงานใหญ่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
199 หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-112-271 ถึง 3
 
สำนักงานกรุงเทพมหานคร
693 ถนนบำรุงเมือง แขวงพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
 
การบริจาคเงิน มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1. บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิขาเทียมฯ
2. ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม”
– ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
– ปณ.พระสิงห์ 50205
– ปณ.แม่ริม 50180
3. ช็คขีดคร่อม Account Payee Only สั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม” ส่งถึง
– สำนักงานเชียงใหม่
– สำนักงานกรุงเทพมหานคร
4. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียม”
สำนักงานกรุงเทพมหานคร
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8
หากโอนเงินเข้าบัญชี(กรุงเทพมหานคร) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเชียงใหม่
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4
หากโอนเงินเข้าบัญชี(เชียงใหม่) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์ที่สำนักงานเชียงใหม่
5. ทางมูลนิธิขาเทียม ยินดีรับบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์
วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของแต่ละธนาคารโดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการบริจาคเงินให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อส่งถึง “มูลนิธิขาเทียม” ทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่
– สำนักงานเชียงใหม่

กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อทางมูลนิธิจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณ และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน สามารถนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ด้วย
 
Website: http://www.prosthesesfoundation.or.th/th/
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY