Chula Loves the Earth

Chula Loves the Earth

1563
1
SHARE

โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

Chula Loves the Earth “มือถือเก่า…เรารีไซเคิลได้”
 
จุฬา รักษ์โลก
 
รายละเอียด
“โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก” เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
โดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท โนเกีย จำกัด
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำโทรศัพท์มือถือเก่า แบตเตอรี่เก่า
และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว (สายชาร์จ หูฟัง) มาหย่อนลงในกล่องรับรีไซเคิล

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง เพราะสารอันตรายในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม
อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและยังทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ และอุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถนำไปรีไซเคิล
เพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
 
โทรศัพท์มือถือทุกๆ 1 เครื่องที่โครงการได้รับ บริษัท โนเกีย จำกัด
จะมอบเงินจำนวน 1 ดอลลาห์สหรัฐ (ประมาณ 31 บาท) ให้โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้การดูแลของ WWF ประเทศไทย
นอกจากนี้ ทุก ๆ 500 เครื่องที่เก็บรวบรวมได้ โครงการฯ จะจับรางวัลผู้โชคดีเพื่อรับโทรศัพท์มือถือใหม่จากโนเกีย
อย่าลืมเขียนชื่อและเบอร์ติดต่อติดไว้ที่ตัวเครื่อง ลบข้อมูลส่วนตัวและถอดซิมการ์ดก่อนหย่อนลงกล่อง
 
ผู้ที่สนใจ สามารถนำมือถือเก่า แบตเตอรี่เก่า และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้วไปหย่อนลงกล่องรับรีไซเคิลตามจุดต่างๆ ดังนี้
 
ภายในจุฬาฯ
1) หน้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์
2) จัตุรัสจามจุรี (บริวเณเสาหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น G)
3) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (โถงอาคาร ภปร. ใกล้บันไดเลื่อน)
4) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 1)
5) คณะแพทยศาสตร์ (โถงอาคารอานันทมหิดล ชั้น 1)
6) โรงอาหาร อาคารจุลจักรพงษ์ (ข้างตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชั้น 1)
 
อาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
1) เมกาบางนา (ข้างบันไดเลื่อน ตรงข้ามเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1)
2) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต (โถงอาคาร 1 ชั้น 1)
3) อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต (ทางเข้าอาคาร A และทางเชื่อม อาคาร B ชั้น 11)
4) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ
5) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก (ล็อบบี้อาคาร 1 และอาคาร 2)
6) อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ถ.สีลม (หน้าลิฟท์ ชั้น B1)
7) อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระรามที่ 4 (ตรงข้าม 7-11 ชั้น 1)
8) อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระรามที่ 4 (ล็อบบี้หน้าธนาคารกรุงเทพฯ ชั้น 1)
9) อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า (เคาน์เตอร์รปภ. A ฝั่ง West และเคาน์เตอร์รปภ. D ฝั่ง East)
หมายเหตุ จุดตั้งกล่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
อีกช่องทางในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม…สามารถส่งมือถือและอุปกรณ์เสริมของคุณมาได้ที่
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02.2183959
Website: http://www.hsm.chula.ac.th/
Facebook: http://www.facebook.com/ChulaLovestheEarth
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments