สร้างอาคารเรียน หอพักวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

สร้างอาคารเรียน หอพักวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย

978
0
SHARE

ร่วมบริจาค สมทบทุนสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในโอกาส 100 ปี

 

สร้างอาคารเรียนรวม และหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนรวม และหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเชิญชม รายการพิเศษ “100 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 22.30-24.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

        ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2256-4092-8 หรือบริจาคผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพักวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-581999-9 (สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาแนบสำเนาใบโอนเงิน ส่งกลับมาที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ทางโทรสารหมายเลข 0-2256-4090)

 

 

    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาล ที่ได้เริ่มจัดการสอนการพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันผลิตพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สถานบริการสุขภาพในสังกัดสภากาชาดไทย มาจนครบ 100 ปี (พ.ศ. 2457 – 2557) ในการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและดูแลผู้เจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอยากขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพแก่สังคม ออกมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

 

ที่มาโดย https://www.redcross.or.th/news/information/38076

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY