ปันน้ำใจ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ปันน้ำใจ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

3667
0
SHARE

โครงการ ปันน้ำใจ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 
ปันน้ำใจ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
 
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับช่วยเหลือสังคมให้ผู้ป่วยที่รายได้น้อย
1. ชุดเตียงผ่าตัดไฟฟ้าระบบอิเลคโทรไอดรอลิคพร้อมชุดผ่าตัดกระดูกจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,200,000 บาท
2. เครื่องผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะจำนวน 1 ชุด 600,000 บาท
3. เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด 1,400,000 บาท
 
ช่องทางการบริจาค
โอนเงินเข้าบัญชี “โรงพยาบาลคามิลเลียน” เลขที่บัญชี 255-1-25334-8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ
 
สอบถามรายละเอียด
คุณโอม สมเกียรติ พริ้มแก้ว โทรศัพท์ หมายเลข 02-185-1444 ต่อ 317
E-mail : camillianhospital.thongloh@gmail.com
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน
ที่อยู่ 423 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ), คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทร.0-2185-1444, 0-2185-1403
Website: http://www.camillianhospital.org/
Facebook: https://www.facebook.com/camillian.hospital.bangkok
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นส่วนหนึ่งในกิจการของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งประเทศไทย ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ ปฏิบัติงานด้าน สุขภาพอนามัย
ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลยังคง มุ่งเน้นให้มีงานด้านอภิบาล
และช่วยเหลือสังคมให้ผู้ป่วยที่รายได้น้อย
ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลให้กลับมามีชีวิต ปกติสุขและอยู่ในสังคมได้
 
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนโครงการ
“ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ”(ARTHROSCOPE)
เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลคามิลเลียนเป็น
สถานพยาบาลหลักมีจำนวนมากกว่า 100,000 ราย แต่ทางโรงพยาบาลมีเตียง
ผ่าตัดกระดูก ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานทำให้ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
ไม่ได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับโรงพยาบาลยังขาดทุนทรัพย์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เพิ่มเติมจึงได้จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ
  ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อเครื่องใหม่
1. ชุดเตียงผ่าตัดไฟฟ้าระบบอิเลคโทรไอดรอลิคพร้อมชุดผ่าตัดกระดูกจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,200,000 บาท
2. เครื่องผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะจำนวน 1 ชุด 600,000 บาท
3. เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ขณะออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด 1,400,000 บาท
 
โอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลใคร่เรียน ขอความอนุเคราะห์จากท่าน เพื่อช่วยสนับสนุนทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ตามแต่เมตตาจิตของท่านเพื่อผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีมีโอกาสที่จะกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป
 
image: freedigitalphotos.net
 
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY