วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

1269
0
SHARE

วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

 
14 กรกฎาคม ของทุกปี วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน ซึ่งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ได้มีการหาทุนด้วยการจำหน่ายดอกบานชื่นเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อนที่มีอยู่ในสังคมเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ
 
วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
 

และ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กำหนดจัดรายการพิเศษ

วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน

ในวันจันทร์ที่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 22.10 – 00.15 น.

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อหารายได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรขึ้น ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบในรายการพิเศษครั้งนี้ด้วย สำหรับผู้ที่บริจาคเงินทางมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์และออกตัววิ่งทางโทรทัศน์ให้ทราบด้วย อีกทั้งใบเสร็จการบริจาคเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบในรายการ “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ดังนี้
 
ช่องทางการบริจาค

 • บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 4739 ถนนดินแดง กทม.
 • บริจาคทางธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ” ปณ.ดินแดง กทม.
 • เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ”
 • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี”มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ”
 • บจม. ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขบัญชี ๑๒๘-๐-๙๕๒๔๙-๘
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง เลขบัญชี ๐๔๙-๒-๐๑๕๘๖-๗
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง
 •  
  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
   
  ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการบริจาคกับมูลนิธิฯ ได้ที่นี่
  4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทร: 0-2245-3954, 0-2245-2643 โทรสาร: 0-2246-8329
  http://www.fmrth.com และ e-mail : fmrth@ksc.th.com
   

   
   
  via:
  http://www.helplink.net/dev/foundation_detail.php?id=6
  http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40502&filename=index
   
  short url: http://donationthailand.com/?p=2538

  Comments

  comments

  Powered by Facebook Comments

  NO COMMENTS

  LEAVE A REPLY