ร่วมสร้าง วัดป่าสุขใจ บางบ่อ

ร่วมสร้าง วัดป่าสุขใจ บางบ่อ

9449
0
SHARE

ร่วมสร้างวัดป่าสุขใจ บางบ่อ สมุทรปราการ

 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและปลูกป่าที่มีสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับวัดป่า ให้เป็นสถานที่รักษาศีลและเจริญภาวนา อันเป็นวัดสาขาของวัดเมตตากิตติคุณ บ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ มีความสัปปายะเหมาะสมแก่ข้อวัตรปฏิบัติ และการภาวนาของภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย ตลอดจนเป็นธรรมสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมร่วมกัน

 

สร้างวัดป่าสุขใจ
 
วัดป่าสุขใจ บางบ่อ
 

งานพิธีเททองหล่อพระประธาน (หน้าตัก ๓๙ นิ้ว)
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

*********************************************************
๑๘.๐๐ น. สาธุชน เดินทางถึงบริเวณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)
๑๙.๐๐ น. สาธุชนรับศีล ฟังธรรม
– พระสงฆ์ขึ้นประจำบนอาสน์สงฆ์
– ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ นำกล่าวอาราธนาศีล
– ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล

๑๙.๓๐ น. หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี ปรารภธรรม
๒๐.๓๐ น. พิธีหล่อพระประธาน
– ประธานในพิธี ประจำแท่นพิธีหล่อพระประธาน
– คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และอธิษฐานจิต
– ประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

๒๐.๓๙ น. พิธีเททองหล่อพระประธาน

๒๑.๐๐ น. เสร็จพิธี
*********************************************************

งานพิธีถวายวัด ศาลาเอนกประสงค์ และเสนาสนะ
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป
ณ วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๐๖.๓๐ น. คณะสงฆ์และสาธุชน เดินทางถึงบริเวณวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ)
๐๗.๐๐ น. ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์บิณฑบาต

– ใส่บาตรเฉพาะข้าวสวย ข้าวเหนียว ที่หุงสุกแล้ว (หากเป็นข้าวสวยขอให้ใส่ถุง
พลาสติกให้เรียบร้อย)
– อาหารคาว/ อาหารหวาน/ ผลไม้ นำมอบให้โรงครัว เพื่อเตรียมถวายขึ้นศาลา โดยขอให้จัดเตรียมมาพร้อมสำหรับพระฉันได้เลย เช่น ปอกเปลือก เอาเม็ด เมล็ดออก เป็นต้น
– ผ้าป่า สมทบสร้างวัดป่าสุขใจ ร่วมถวายภายในงาน หรือ โอนเข้าบัญชีฯ ด้านล่าง

๐๘.๐๐ น. ถวายจังหันร่วมกัน
– พระสงฆ์ขึ้นประจำบนอาสน์สงฆ์
– ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ นำกล่าวอาราธนาศีล
– ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล
– ประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวถวายภัตตาหาร
– ประธานฝ่ายฆราวาส และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายภัตตาหาร
– คณะสงฆ์อนุโมทนา/ ให้พร

๐๘.๓๐ น. สาธุชน รับประทานอาหาร โรงทาน

๐๙.๓๐ น. พิธีถวายวัด ศาลาฯ และเสนาสนะ

– พิธีถวายวัด ศาลาเอนกประสงค์ และเสนาสนะ
– ประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวถวายสังฆทาน (ผ้าป่า)
– ประธานฝ่ายฆราวาส และแขกผู้มีเกียรติ น้อมจิตถวายร่วมกัน
– ประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวถวายวัด ศาลาฯ และเสนาสนะ
– คณะสงฆ์อนุโมทนา/ ให้พร
– ประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวอาราธนาพระปริตร
– คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธี

*************************************************************
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) ทุกอย่าง ได้ที่:
1) ธ.กสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ “มูลนิธิธรรมดีเพื่อสร้างวัดป่าสุขใจ” ๐๒๖-๒-๓๘๕๐๘-๘
2) ร่วมบุญได้ที่ วัดเมตตากิตติคุณ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

*ต้องการรับใบอนุโมทนา กรุณาส่ง ใบโอนเงิน พร้อม ชื่อ/ที่อยู่ ระบุ “วัดป่าสุขใจ”
แล้วส่งมาได้ที่ โทรสาร ๐ ๒๖๑๐ ๒๓๗๘ หรือ อีเมล์ dhamdeeonline@gmail.com

*************************************************************
แผนที่ วัดป่าสุขใจ
 
แผนที่ วัดป่าสุขใจ
 
แหล่งที่มา : มูลนิธิธรรมดี
Website: http://www.do-d-foundation.com
Facebook : https://www.facebook.com/DoDFoundation
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY