โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านเตาบ่า

โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านเตาบ่า

2399
0
SHARE

โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านเตาบ่า

 
โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
กลุ่มทองใต้เงา เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเพื่อนๆชาวบรรณารักษ์กลุ่มเล็กๆที่มีจิตอาสาและอุดมการณ์เดียวกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์มาพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล
เพื่อให้น้องๆที่ด้อยโอกาสมีแหล่งความรู้ที่เปิดกว้าง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการแรกของทางกลุ่มทองใต้เงา คือ

โครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนบ้านเตาบ่า

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านบ้านเตาบ่า
โรงเรียนบ้านบ้านเตาบ่า เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 90 คน ครู 7 คน
อาคารเรียนมี 2 หลัง คือ อาคารลามิน่า อาคารเรียนสร้างโดยนักศึกษาช่างกลปทุมวัน 6 ห้องเรียน
อาคารประกอบ 4 หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์ ห้องพักครู (สร้างโดยนักศึกษา มทร.อีสาน โคราช)
โรงอาหาร (สนับสนุนงบประมาณโดยบริษัทพีเอ็นมารีนฟูดส์)
และบ้านพักครู ห้องส้วม (สนับสนุนงบประมาณโดยบูญถาวร) 1 หลัง 8 ห้อง
 
โรงเรียนบ้านบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า
 
โรงเรียนบ้านเตาบ่า

 
หมู่บ้านเขตบริการ 1 หมู่บ้านคือ บ้านเตาบ่า โรงเรียนอยู่ชายขอบของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ราษฎรประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์
มีฐานะยากจน เมื่อหมดฤดูทำนาจะอพยพไปรับจ้างตัดอ้อยที่จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี บางรายไปขอทานตามเมืองใหญ่
โรงเรียนแทบไม่เคยได้รับการช่วยเหลืองบประมาณใดๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด ยกเว้นงบประมาณรายหัวนักเรียนที่เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
โดยโรงเรียนได้จัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จึงพบว่าอาคารและสิ่งก่อสร้างมาจากงานอาสาพัฒนาแทบทั้งสิ้น
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็น ไร่ นา นักเรียนมีสถานะทางบ้านยากจน บางคนมาเรียนเพื่อจะได้มีอาหารกลางวันกิน
เด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เดินทางไปทำงานต่างถิ่น
 
จากการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือนั้น สามารถสรุปเป็นเรื่องๆ ได้ดังนี้
1. ห้องสมุด ต้องการหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นสำหรับวางหนังสือ
2. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์
ทำให้การเรียนการสอนมีแค่การเรียนทฤษฎีเท่านั้น โดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้มีทักษะด้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆในอำเภอ
จึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีขึ้น
 
สนใจร่วมบริจาค และสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้ดังนี้
– บริจาคสิ่งของ อาทิเช่น หนังสือภาพ หนังสือนิทาน การ์ตูน สารานุกรม พจนานุกรมหนังสือประกอบการเรียนสำหรับ เด็กอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งใหม่และเก่า (สภาพพร้อมใช้งาน)
 
 
ช่องทางบริจาคหนังสือ
กลุ่มทองใต้เงา 60/61 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย ซ.เสรีไทย 20 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
 
บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และหนังสือ
โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เลขบัญชี 405-336419-8 ชื่อบัญชี น.ส.ศิริพร แซ่อึ้ง และ น.ส.เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย
ติดต่อสอบถาม
โทร. 087-920-1698 (ต่าย), 089-492-8236 (ริน)
Email: tong.tai.ngao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tongtaingao
 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY