ทำบุญ กฐินพระราชทาน พ.ศ. 2557

ทำบุญ กฐินพระราชทาน พ.ศ. 2557

1173
0
SHARE

ทำบุญ กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของการ ทำบุญ กฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557 ทั่วประเทศ

ทำบุญ กฐินพระราชทาน พ.ศ. 2557

1. กฐินพระราชทาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 088-2-164-282
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 693-0-03315-4
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สจล.

2. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.).
ณ วัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-17626-9
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสมทบกฐิน สำนักงาน สกสค.”

3. กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่บัญชี 059-1-31886-5
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ”

4. กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรน้ำ.
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
เลขที่บัญชี 068-0-13504-9
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ”

5. กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.
ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 059-1-41447-3

6. กฐินพระราชทาน ราชบัณฑิตยสถาน.
ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร แขวงวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี 403-4-07296-8
ชื่อบัญชี “ราชบัณฑิตยสถาน (กฐินพระราชทาน)”

7. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.59 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กฐินพระราชทาน มก.)”
– ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 069-2-33838-7
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เลขที่บัญชี 235-2-12792-4

http://donationthailand.com/?p=2646

8. กฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม.
ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์
เลขที่บัญชี 157-0-11071-9
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”

9. กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน..
ณ วัดวรนาถบรรพต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน กระทรวงพลังงาน”
เลขที่บัญชี 980-5-19804-9

10. กฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา”
เลขที่บัญชี 059-0-10406-3

11. กฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”
เลขที่บัญชี 089-0-13823-0

12. กฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม.
ณ พระอารามหลวงวัดปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
– ธนาคารออมสิน สาขานางเลิ้ง บัญชีเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี “เงินกฐินกระทรวงคมนาคม”
เลขที่บัญชี 054-3800-3156-4
– ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิกษัตริย์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “เงินกฐินกระทรวงคมนาคม”
เลขที่บัญชี 006-0-15189-7

13. กฐินพระราชทาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.).
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาประชานิเวศน์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานองค์การตลาด”
เลขบัญชี 097-0-19171-5

14. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี 459-0-27866-9

15. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ณ วัดบางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 10.09 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท
ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินมหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
เลขที่บัญชี 117-0-36568-6

16. กฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี.
ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.59 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมโรงงานอุตสาหกรรม บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมทรัพยากรธรณี ”
เลขที่บัญชี 980-0-29068-0

17. กฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ.
ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง
ชื่อบัญชี “งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงบประมาณ”
เลขที่บัญชี 068-0-04613-5

18. กฐินพระราชทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง.
ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยราชวัตร ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง”
เลขที่บัญชี 473-0-12982-2

19. กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า).
ณ วัดบึง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 040-252-7732
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ”
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-001-3408
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ”

20. กฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี 091-0-24556-8

21. กฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.).
ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน วท. ”
เลขที่บัญชี 030-0-05868-3

22. กฐินพระราชทาน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขาเนติบัณฑิตยสภา บัญชีประเภทเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี “เนติบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทานปี 2557)”
เลขที่บัญชี 020-1226-095-38

http://donationthailand.com/?p=2666

23. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณ วัดอุดมธานี ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินพระราชทาน”
เลขที่บัญชี 147-1-03762-2

24. กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล.
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
ในวันที่ 4 พ.ย. วัดพระงาม พระอารามหลวงชั้นตรี เมืองนครปฐม
ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถบริจาคเงินสด หรือโอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บัญชีกระแสรายวัน “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่ 016-300325-6
(Fax สลิปโอนเงินที่ 0-2849-6199)

หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พุทธมณฑล
ในนาม นางกานดา ทองกลัด หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียด: สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา โทร. 0-2849-6203-5
http://donationthailand.com/?p=2642

25. กฐินพระราชทาน สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ และฉวีวรรณกรุ๊ป
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 จะมีพิธีอัญเชิญองค์กฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 วัดป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่ออัญเชิญไปทอดถวาย
ณ วัดปางหมอปวง ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันที่ 15 ตุลาคม 2557
และวันที่ 19 ตุลาคม วัดโพธิ์เลียบ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น


Short URL: http://donationthailand.com/?p=2656
ข้อมูลจาก: http://www.dhammathai.org/webbokboon/dbview.php?No=3305

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY