พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11

พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11

287
0
SHARE

พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11 เนื่องในวันมาฆบูชา 2555
6 มีนาคม 2555 (07.00-09.30 น.)

เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถวายหนังสือดี แด่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป

พร้อมมอบหนังสือให้แก่โรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 2,600 แห่งทั่วประเทศ

และขอเชิญร่วมกราบนมัสการและฟังธรรมเทศนาจาก
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

กราบพระบรมสารีริกธาตุ และ บริจาคโลหิต

พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11
พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11 วันที่ 6 มีนาคม 2555 (07.00-09.30 น.)
พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11
พุทธชยันตี ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ 11

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY