ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ

ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ

1067
0
SHARE

ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำบุญ เลี้ยงพระ พระภิกษุอาพาธ

ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • บริการจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
 • บริการจัดเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุอาพาธ
 • รับบริจาคเงินทำบุญเพื่อ
  พระภิกษุอาพาธ ผู้ป่วยสามัญทั่วไป เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

  เปิดบริการทุกวัน 07:00 – 18:00 น.

  อาคารวชิรญาณวงศ์
  อาคารวชิรญาณวงศ์” ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยใช้เป็นที่รักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
  และใช้ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รวมถึงการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อบำรุงพระภิกษุ และสามเณรอาพาธในเรื่องการรักษาพยาบาลทางการแพทย์
  ตลอดรวมถึงการรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสำนักงานต่างๆของสภากาชาดไทย

  อาคารวชิรญาณวงศ์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น แบบทรงไทยประยุกต์ ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแต่ต้นปี ๒๕๒๕
  และเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในปี ๒๕๒๖ ทดแทนอาคารหลังเก่า (ตึกวชิรญาณ)
  และเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์)
  พระราชอุปัธยาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระอุปัชฌาจารย์สมเด็จพระญาณสังวร
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกฯในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

  อ้างอิง
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  http://th.wikipedia.org/wiki/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=826752

  Comments

  comments

  Powered by Facebook Comments

  NO COMMENTS

  LEAVE A REPLY