บริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย

บริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย

2260
1
SHARE

บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย

 
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 1 สานต่อ “โครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาวประจำปี 2557” เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาวกว่า 14,000 คน
 
บริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว ช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย
 
ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวถึงสภาพอากาศของจังหวัดเลยในขณะนี้ว่า เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เด็กๆ นักเรียนในสังกัดที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว
 
บริจาคเสื้อกันหนาว จ.เลย
 
บริจาคเครื่องกันหนาว จ.เลย
 
บริจาคเสื้อกันหนาว
 
จากการสำรวจเบื้องต้นมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย, อำเภอนาด้วง, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชม จำนวน 14,351 คน ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กๆ กลุ่มดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการสานต่อโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ที่ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 
โดยตั้งศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
 
ช่องทางบริจาค
ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (42000)
โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1733
โทรสาร 0-4281-1697
หรือโอนเงินเข้าบัญชี “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”
ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดเลย ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 403-0-20926-2
หรือบริจาคได้โดยตรงที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
url: http://donationthailand.com/?p=2794
via: http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000140977

Comments

comments

Powered by Facebook Comments