รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

3454
0
SHARE

รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ซึ่งมีโรงเรียนสอนคนตาบอด มีความประสงค์ต้องการใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะมาผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์เพื่อเป็นตำราเรียน
ให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะนำปฏิทินตั้งโต๊ะ(เฉพาะแบบตั้งโต๊ะ)
ของปีเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มาใช้อีกต่อไป ดังนี้

1. สามารถนำไปบริจาคได้ที่
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8365-68 , 0-2354-8370-71 โทรสาร 0-2354-8369
2. นำไปฝากไว้กับ ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางกะปิ เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ในการรวบรวม กรุณานำไปฝากไว้อย่างช้า 31 มกราคม 2558
3. กรุณาอย่านำลวดเหล็กที่คล้องกระดาษออกจากเล่มปฏิทินเพื่อความสะดวกในการจัดทำและเก็บรวบรวม

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ที่ให้ความกรุณาบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะสำหรับใช้ทำสื่อการเรียนการสอนแก่น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา
ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้ปฏิทินดังกล่าว สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนในแต่ละวิชา
ของนักเรียนผู้พิการทางสายตาได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากมีผู้บริจาคปฏิทินเป็นจำนวนมาก
ทำให้สถานที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บ มูลนิธิฯ จึงของดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY