บริจาคหนังสือ โครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์

บริจาคหนังสือ โครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์

3126
0
SHARE

บริจาคหนังสือ โครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ มอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทย จังหวัดละ 1 แห่ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริจาคหนังสือ โครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า จะมีการจัดทำโครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์
มอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทย จังหวัดละ 1 แห่ง

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยจังหวัดสตูล จะดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต่ออีกว่า อยากให้ทุกภาคส่วน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโครงการดังกล่าว
จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบริจาคหนังสือเสริมบทเรียน
หนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

หากหน่วยงานใดประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ไปรับบริจาค ณ หน่วยงาน
สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทรศัพท์ 0-7473-0928
ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมไว้ใช้ประโยชน์ในห้องสมุด จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนนำไปอ่านเสริมการศึกษา
ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม

ส่งไปได้ที่
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทรศัพท์ 0-7473-0928

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY