บวชเณร วัดป่าเชิงเลน

บวชเณร วัดป่าเชิงเลน

1777
0
SHARE

บรรพชาสามเณร วัดป่าเชิงเลน
ด้วยวัดป่าเชิงเลนจัดให้มีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

บวชเณร วัดป่าเชิงเลน

ในการนี้ทางวัดฯ จึงใคร่ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา นำบุตรหลานของท่านที่มีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปี ขึ้นไป
มาสมัครบรรพชาสามเณร

กำหนดบรรพชาสามเณร วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้เข้ารับการบรรพชาเตรียมอาบน้ำแต่งชุดนาค
ผู้ปกครองพร้อมที่โบสถ์ นาคทำพิธีขอขอมา
มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
ผู้เข้ารับการบรรพชากล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระอุปัชฌาย์ถึงโบสถ์
นาคพร้อมกันที่โบสถ์ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
เข้าสู่พิธีอุปสมบท
ภิกษุใหม่ ถวายพระพรชัยมงคล
บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
เสร็จพิธี
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ:- เข้ามอบตัวเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน หรือ
โอนเงินได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
เลขที่บัญชี 695-2-29205-4
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน
ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗ ตำบลคลองบางขุนศรี
ตำบลบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๕
โทรสาร : ๐๒ ๘๖๕ ๕๖๔๖
อีเมล์: info@watpachoenglane.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY