บริจาค ช่วยเนปาล จากเหตุแผ่นดินไหว

บริจาค ช่วยเนปาล จากเหตุแผ่นดินไหว

2477
1
SHARE

บริจาค ช่วยเนปาล จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว อย่างรุนแรง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

แผ่นดินไหว เนปาล

รวมช่องทางการบริจาค ช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชน ชาวเนปาล

บริจาค ช่วยเนปาล สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ
เลขที่ : 001-1-34567-0
ประเภท : กระแสรายวัน
ธนาคาร : กสิกรไทย
ส่งหลักฐานการบริจาค
Fax : 026524440
email : pr-fund-rc@hotmail.com


บริจาค ช่วยเนปาล องค์การยูนิเซฟ

องค์การยูนิเซฟ
วิธีการบริจาค
• โอนเงินเข้าบัญชียูนิเซฟที่
ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขาสำนักงานก.พ.เลขที่บัญชี 201-3-01324-4
ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 167-6-00662-1
ธ.กรุงศรีอยุธยา (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 011-0-06153-6
ธ.กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 008-1-09766-6
ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแสรายวัน) สาขาบางลำพู เลขที่บัญชี 003-3-10443-3

• บริจาคออนไลน์ได้ที่ www.unicef.or.th
• บริจาคผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา
• ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิตได้ โดยติดต่อยูนิเซฟที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 356 9299

ใบเสร็จรับเงิน
กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินของท่าน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ และระบุ “เนปาล” มาที่ยูนิเซฟ เพื่อยูนิเซฟจะออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการบริจาค โดยแฟกซ์มาที่ 02 356 9229 หรือ psfrbangkok@unicef.org


http://donationthailand.com/?p=2878

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

1 COMMENT

 1. ขอเชิญร่วม บริจาคอุปกรณ์การเรียน ชุดกีฬา แก่ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา
  โครงการ บริจาคหนังสือห้องสมุดอุปกรณ์การเรียน กีฬา คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ แก่ โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา หมู่5 ต.สถาน อ. ปัว จ.น่าน 55120

  หลักการและเหตุผล
  เนื่องด้วย โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา หมู่5 ต.สถาน อ. ปัว จ.น่าน 55120ขาดโอกาสในด้านต่าง เช่น ทางด้านการศึกษา โรงเรียนสอนหนังสือตั้งแต่ชั้น อนุบาล จนถึง ม. 3 เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียน อ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เนื่อง ด้วยสภาพพื้นที่ และความห่างไกลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะส่งลูกหลานไปเรียน โรงเรียนที่ห่างไกล ตามประสงค์ของทางราชการ อีกทั้งส่วนใหญ่มีฐานะที่ยากจน ทำให้ปัจจุบัน ผอ. คณะครู กรรมการ ช่างไม้ จำต้องรับภาระ ในการดำเนินงานจัดหา ระดมทุน ต่อด้วยตนเองแต่ด้วยความห่างไกลยากจนจึงยังไม่สำเร็จ
  ณ วันนี้ โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ จนท่านผอ.รร. มีการจัดตั้ง โครงการ บริจาคหนังสือห้องสมุดอุปกรณ์การเรียน กีฬา คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ จากท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาในการต่อบุญกุศลทางปัญญาเป็นปัจจัยภายภาคหน้าทางด้านปัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนและนักเรียนในการศึกษาและเรียนรู้ด้านต่างๆ
  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  1.เพื่อ บริจาคหนังสือห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน กีฬา คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
  2.เพื่อเป็นการ ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  สิ่งที่ต้องการ
  1. หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน กีฬา คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
  2. อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
  3. จตุปัจจัย ปูน เหล็ก กระเบื้อง ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ
  4. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
  วันเวลาการปฏิบัติงานโครงการ
  ตลอดปีการศึกษา

  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  1.นายคันธรัตน์ จิตอารีย์
  2.นายศักดิ์ พรหมรักษ์
  ที่ปรึกษาโครงการ
  1.นายพรชัย บุญญา 2.นายสุจินต์ จิตอารี 3.นายสำรวย จิตอารี 4.นายสมหมาย ธงชัย 5.นายพลากร จิตอารี
  คณะกรรมการดําเนินงาน
  คณะครู ช่างไม้ คณะกรรมการสถานศึกษา

LEAVE A REPLY