โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน

โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน

4935
0
SHARE

โรงเรียนบ้านสบปืน จ.น่าน
ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ติดชายแดนลาว 9 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน งบประมาณที่โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา ทำให้นักเรียนค่อนข้างด้อยโอกาสทางการศึกษา ขอความอนุเคราะห์จากท่านบริจาค

โรงเรียนบ้านสบปืน

+ อุปกรณ์การเรียน
+ สื่อการเรียนการสอน
+ เครื่องคอมพิวเตอร์
+ สีทาอาคาร
+ ถาดหลุมสแตนเลสใส่อาหาร
หรือสิ่งของ ตามที่ท่านเห็นสมควร

สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือ เป็นทุนทรัพย์

ชื่อบช.
ร.ร.บ้านสบปืน(มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ) ธ.ออมสิน สาขา เฉลิมพระเกียรติ เลขที่บช. 02-012-739-6149
และ
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านสบปืน
เลขที่บัญชี 01-556-2508-570
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มานพ มาสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสบปืน
054-760110
080-1276944
โรงเรียนบ้านสบปืน
150 หมู่ 2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
https://www.facebook.com/sobpuen

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY