โครงการ ๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน

โครงการ ๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน

4123
0
SHARE

โครงการ “๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ”

มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ

๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ ฝึกอาชีพ และมีงานทำ

เพื่อเป็นสื่อกลางให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำความดีน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ด้วยการร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ มีความพร้อมต่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไป

โครงการ ๘๘ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน

ช่องทางการบริจาค
บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภท ออมทรัพย์
□ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนดินแดง เลขที่ 128 0 85485 0
□ ธนาคารกรุงไทย สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007 0 04410 4
□ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 034 4 18061 9
□ ธนาคารกสิกรไทย สาขา อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 744 2 45208 8

สถานที่ดำเนินโครงการ
มูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นสำนักงานเลขาโครงการ
เลขที่ ๘๕/ ๑–๓ ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ – ๒๒๔๘ ๐๕๕๕, ๐ – ๒๒๔๖ ๓๘๓๕ ต่อ ๒๐๐ โทรสาร ๐ – ๒๒๔๘ ๐๕๕๖, ๐ – ๒๒๔๕ ๙๘๔๖

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วันพุธที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๕๙ น.
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ ซอย ๑๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา…http://www.nlbp.org/
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค…http://www.nlbp.org/phapa/docs/form.doc

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY