จังหวัดลำพูน กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

จังหวัดลำพูน กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

3270
0
SHARE

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

เทศกาลกฐิน ประจำปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้จังหวัดลำพูน
เพื่อมอบให้กับเจ้าภาพที่ขอรับพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
และ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง

วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย

จังหวัดลำพูน ได้กำหนดวันและเวลาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ดังนี้
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
ถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง,
ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. จังหวัดลำพูน จะจัดขบวน องค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
เคลื่อนขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
และในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.
ถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยทั่วกัน.

แหล่งที่มา ภาพ, ข่าว
http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=151030095445
http://mcot-web.mcot.net/fm99/content.php?id=535f154fbe047048878b457d#.VjN7v2QrIXo

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY